Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

Links

CIA om Thailand
CIA’s hjemmesider indeholder baggrundsinformation om blandt andet Thailands geografi, politik og økonomi:
https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/th.html

 

Seneste nyt
Nyheder fra Thailand:
Bangkoknews.net
Bangkokpost.com

 

NIAS
Nordisk Institut for Asienstudier

 

Hiv og aids
Hjemmeside over udbredelsen af hiv og aids i verden

 

Statistikker
Nationale statistikker over blandt andet demografi, landbrug, uddannelse

 

NSO - National Statistical Office of Thailand
Statistikkontorets henvisninger til andre hjemmesider

 

Studerende
En hjemmeside for thailandske studerende med nyheder og fakta

 

Turistinfo
Information om Thailand

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk