Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Fane_kildetekster_ny.png
//
Kildetekster
//
Fascismens Italien - Kildetekster på italiensk

Kildetekster på italiensk

Her finder du tre kildetekster på italiensk til Fascismens Italien – som kan bruges direkte i italienskundervisningen.

 

Testo 1: Giovinezza – Inno ufficiale fascista del 1922

 

Testo 2: Ignazio Silone: Fontamara

 

Testo 3: Renzo De Felice: Rosso e Nero

 

Testo 4: Giorgio Bocca: Storia popolare della Resistenza

 

Rettigheder til kildeteksterne 

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk