Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

Forslag til undervisningsforløb

Du kan bruge bogen på flere måder. Enten som et samlet forløb om Storbritanniens historie eller som del af et projektarbejde i historie eller med flere fag.

 

1) Storbritanniens historie
Det er oplagt at bogen læses med henblik på at få en samlet forståelse og overblik over Storbritanniens historie. Det er her tanken, at man begynder med at blive sat på sporet af det, som er en af bogens gennemgående pointer: multikultur og globalisering. Start derfor med kapitel 1 og dyk derefter ned i historien og læs de efterfølgende kapitler. Kildematerialet kan inddrages efter behov.

 

2) Projektarbejde
Det er oplagt at bruge bogen i samarbejde med fx engelsk, hvor historie definere den historiske ramme (ud fra bogen), og engelsk dækker læsning af skønlitterære tekster. 

Man kan også bruge bogen som udgangspunkt til at diskutere multikultur og globalisering og her inddrage danske forhold. Bogens afsluttende kapitel lægger op til denne diskussion. 

Endelig kan man læse bogen forud for eller i forlængelse af et forløb om Nordirlands-problemet (se bogen om Irland).

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk