Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede
Fane_boger_ny.png
//
Bøger
//
Historie i brug

Historie i brug

Hvad er historie? Hvad er historisk metode? Hvordan bruger vi historie som individer, som samfund og som fag? 

 

Det er blandt andet disse spørgsmål, som metodebogen Historie i brug tager fat om. 

 

Bogen introducerer eleverne til begrebet historiebrug og viser ved hjælp af en lang række konkrete eksempler, hvordan vi løbende tolker og omfortolker de spor, som den historiske proces har efterladt sig. Bogen viser også, hvordan disse fortolkninger både kan bruges og misbruges i den offentlige og politiske debat. 

 

Bogen kommer ind på en række metodiske og historie­teoretiske problemstillinger. Den indeholder en lang række opgaver, som træner elevernes færdigheder i at udforme historiske problemstillinger, bearbejde forskelligartet historisk materiale og forholde sig metodisk-kritisk til de mange former for historiebrug, de møder i og uden for skolen.

 

Bogen indeholder følgende kapitler:

 

  • Indledning: Historiebrug
  • Identitetsskabende historiebrug
  • Legitimerende historiebrug
  • Misbrug af historie
  • Underholdende historiebrug
  • Metodisk-kritisk historiebrug
  • Historiske forklaringer
  • Historiesyn

 

Forfatterne ønsker med bogen at udvikle elevernes historiebevidsthed og lyst til at gå i dialog med fortiden. 

 

Find mere materiale til bogen i menulinjen foroven.

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk