Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Fane_boger_ny.png
//
Bøger
//
Historie i brug

Historie i brug

Hvad er historie? Hvad er historisk metode? Hvordan bruger vi historie som individer, som samfund og som fag? Det er blandt andet disse spørgsmål, som metodebogen Historie i brug tager fat i. 

Bogen introducerer eleverne til begrebet historiebrug og viser ved hjælp af en lang række konkrete eksempler, hvordan vi løbende tolker og omfortolker de spor, som den historiske proces har efterladt sig. Bogen viser også, hvordan disse fortolkninger både kan bruges og misbruges i den offentlige og politiske debat. 

Bogen kommer ind på en række metodiske og historie­teoretiske problemstillinger. Den indeholder en lang række opgaver, som træner elevernes færdigheder i at udforme historiske problemstillinger, bearbejde forskelligartet historisk materiale og forholde sig metodisk-kritisk til de mange former for historiebrug, de møder i og uden for skolen.

Forfatterne ønsker med bogen at udvikle elevernes historiebevidsthed og lyst til at gå i dialog med fortiden. 

BESTIL BOGEN PÅ FRYDENLUNDS HJEMMESIDE.

Bogen er på 147 sider og koster 135,20 kr. ekskl. moms.

Find mere materiale til bogen i menulinjen foroven.

Indhold

Forord  9

Indledning: Historie i brug  11

1. Identitetsskabende historiebrug  21

2. Legitimerende historiebrug  37

3. Misbrug af historie  43

4. Underholdende historiebrug  51

5. Metodisk-kritisk historiebrug  69

6. Historiske forklaringer  121

7. Historiesyn  129

Litteratur, der er anvendt i bogen  139

Kildetekster  141

Til toppen

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk