Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

Om forfatteren - Benjamin Holst

Benjamin Holst (Født 1970, København) er uddannet Master i international journalistik med speciale i Storbritannien

 

Benjamin Holst har tidligere arbejdet på Krigsaviserne, Politiken og Dagen mfl. Hans arbejdsområder inkluderer: Kommuner, Politik, Storbritannien, Rusland, CSR og han er desuden medstifter af DanWatch.

Arbejder som redaktionschef for avisen Kommunen

 

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk