Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Fane_boger_ny.png
//
Bøger
//
Israel 1948-2015

Israel 1948-2015

Siden de første tanker om en jødisk nationalstat spirede i slutningen af 1800-tallet, har ideen været kontroversiel og skabt konflikter. Og da det udmøntede sig i oprettelsen af staten Israel i 1948, blev det indledningen til en af den moderne verdens længstvarende konflikter: Israel/Palæstinakonflikten.

Israels historie handler da også især om forholdet til de arabiske naboer og de mange krige. Men det er samtidig en fortælling om et ungt land, der forsøger at skabe en nationalstat for det jødiske folk; et folk der på trods af fælles religion har baggrund i mange forskellige kulturer og traditioner, hvilket også har skabt – og stadig skaber – kontroverser internt i landet.

Israel 1948-2015 gennemgår landets stormombruste historie fra Theodor Herzls første tanker om et zionistisk hjemland til i dag. Hertil kommer temakapitler om Israels forhold til Palæstina og til USA samt temabokse om væsentlige politikere i landets historie, værnepligt, uddannelsessystemet, kibbutzer og meget mere.

Bogen er skrevet til historieundervisningen på stx og hf, men kan også bruges flerfagligt, f.eks. i større forløb om Mellemøsten.

BESTIL BOGEN PÅ FRYDENLUNDS HJEMMESIDE.

Bogen er på 123 sider og koster 127,20 kr. ekskl. moms.

Find mere materiale til bogen i menulinjen foroven

Indhold

Forord 5

1. Fra ide til nation, 1897-1947 13

2. Staten Israel opstår og konsolideres, 1948-1955 24

3. Seksdageskrigen og en ny virkelighed, 1956-1969 34

4. Arbejderpartiets endeligt og Begin på scenen, 1969-1982 46

5. Inifada og vejen mod fred, 1982-1991 59

6. Fra Oslo-aftalerne 1992 til valget i 2015 71

7. Væsentlige punkter i Israel/Palæstina-konflikten 87

8. Den amerikanske storebror 97

Kronologisk overblik 105

Hvem er hvem 106

Politiske partier i Israel 112

Hvis du vil læse mere 115

Litteratur 116

Kildetekster 120

Illustrationsliste 122

Til toppen

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk