Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Fane_formidling_ny.png
//
Metode og redskaber
//
Kilder

Kilder

Kilder er et meget centralt begreb i faget historie. Kilderne er alle de skriftlige og ikke-skriftlige efterladenskaber, der findes fra en given periode i historien. Der findes fx en kolossal mængde af efterladenskaber fra Nazitiden – bl.a. rester af de nazistiske udryddelseslejre og en lang række originale tekster skrevet af topnazister. Disse kilder er et vidnesbyrd om, at Det tredje Rige en gang har eksisteret og ikke bare er et fantasirige.

Kilderne giver os altså fast grund under fødderne hvad angår f.eks. nazismen, men vil man alene arbejde med kilder, så kommer man hurtigt til kort. Kilderne kan ofte være svære at forstå, fordi de bygger på en viden og indforståethed som man havde, dengang kilden blev til. Det gælder både skriftlige og ikke-skriftlige kilder. For at forstå kilderne får man ofte brug for ekspertbistand. Denne bistand får vi ved at læse historikeres tolkninger af de fortidige kilder. Historikerens forskningsresultater vil i meget høj grad bygge på andre historikeres resultater. Vi bruger begrebet historiske fremstillinger om de bøger, som historikere har skrevet som et resultat af deres undersøgelser:

Den fortidige virkelighed  > kilder  >  fremstillinger

kilder og fremstillinger > nye fremstillinger

 

Lidt om kilder

Kilder er et meget centralt begreb i faget historie. Kilderne er alle de skriftlige og ikke-skriftlige efterladenskaber, der findes fra en given periode i historien. Der findes fx en kolossal mængde af efterladenskaber fra Nazitiden – bl.a. rester af de nazistiske udryddelseslejre og en lang række originale tekster skrevet af topnazister. Disse kilder er et vidnesbyrd om, at Det tredje Rige en gang har eksisteret og ikke bare er et fantasirige.

Kilderne giver os altså fast grund under fødderne hvad angår fx Nazismen, men vil man alene arbejde med kilder, så kommer man hurtigt til kort. Kilderne kan ofte være svære at forstå fordi de bygger på en viden og indforståethed som man havde dengang kilden blev til. Det gælder både skriftlige og ikke-skriftlige kilder. For at forstå kilderne får man ofte brug for ekspertbistand. Denne bistand får vi ved at læse historikeres tolkninger af de fortidige kilder. Ligesom naturvidenskabsmanden undersøgelsesresultater således vil historikeren i meget høj grad bygge på andre historikeres resultater. Vi bruger begrebet fremstillinger om de bøger, som historikere har skrevet som et resultat af deres undersøgelser:

Den fortidige virkelighed  > kilder  >  fremstillinger > nye fremstillinger

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk