Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede
Fane_boger_ny.png
//
Bøger
//
Chile – kampen for demokrati

Chile – kampen for demokrati

Denne bog fortæller landets historie fra uafhængigheden i 1810 og frem til nyere tid.

Det er historier om indianerne og spanske indvandrere, om civilisation og udvikling, om krig og konflikter med nabolandene og om en industriel udvikling med kobber og salpeter i fokus. 

Det er også historien om de mange tilløb til en folkelig, demokratisk stat, der flere gange er skudt tilbage grundet kup.

Især de tre socialistiske år med Salvador Allende som præsident 1970-1973 og det efterfølgende blodige kup i 1973, der gav magten til militærjuntaen med Augusto Pinochet i spidsen, har spillet en stor rolle i Chiles nyere historie. Både Allendes år ved roret samt Pinochets fascistiske styre behandles indgående. Disse begivenhederne belyses og analyseres i seks af bogens i alt 14 kapitler. 

Bogens fokus er på den politiske, sociale og økonomiske udvikling i Chile og på befolkningens stigende deltagelse i og betydning for udviklingen af demokratiet. 

Bogen Chile – kampen for demokrati er udsolgt fra forlaget. Du kan stadig finde ekstramaterialet til bogen i menulinjen foroven.

 

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk