Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede
Fane_boger_ny.png
//
Bøger
//
Den skrøbelige fred

Den skrøbelige fred - Det internationale samfund og retsstaten fra 1900 til i dag.

Denne bog følger den historiske udvikling fra ca. 1900 og op til vore dage med fokus på retsstaten i det internationale samfund og dem, der har arbejdet for fredssagen. Grundlæggende handler bogen om, hvordan vi undgår krig.

 

Bogen tager sit afsæt i Røde Kors’ fødsel og bevæger sig over Folkeforbundet, de to verdenskrige, FN, afkoloniseringen, den kolde krig og frem til nutidens nationale og internationale terror.

 

Hele den historiske udvikling gennemgås med fokus på, hvordan man nationalt og internationalt har forsøgt at undgå krig samt sikre freden og det enkelte menneskes rettigheder.

 

Forfatteren definerer klart og forståeligt begreber som folkeret/international ret, menneskerettigheder m.v. Hertil introducerer han til de internationale domstole, internationale og overnationale organisationer samt de vigtigste traktater med betydning for fredssagen og retsstaten.

 

Bogen er velegnet til samfundsfags- og historieundervisningen, og den er oplagt til tværfagligt samarbejde (AT-forløb) og opgaveskrivning (dansk-historie-opgaven og studieretningsprojektet).

 

Find mere materiale til bogen i menulinjen foroven.

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk