Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede
Fane_boger_ny.png
//
Bøger
//
De muslimske broderskaber

De muslimske broderskaber

De muslimske broderskaber – brandslukkere eller brandstiftere? gør rede for Det Muslimske Broderskabs historie i Mellemøsten og den vestlige verden.

Bogen gennemgår først broderskabet i Mellemøsten og har herefter fokus på de europæiske broderskaber, som består af muslimer, der har valgt Europas nationer og USA som deres nye fædrelande. I deres egen selvforståelse er de således både europæere og muslimer, og bogen analyserer balancegangen mellem ønsket om integration og demokrati over for den islamiske ideologis dogmer og traditioner.

Afslutningsvis rejser bogen spørgsmålet, om de europæiske brødre kan være reelle dialogpartnere – for taler de muslimske brødre med to tunger, eller kan Vestens beslutningstager faktisk stole på dem? Brødrene har kun en meget ringe tilslutning fra flertallet af de vestlige muslimer, alligevel påstår de at tale på vegne af "alle muslimer".

Bogen giver en reflekteret og nuanceret forståelse af islam i Vesten og de muslimske broderskaber. Den kan bruges til undervisning i historie, religion og samfundsfag og tværfaglige projekter de tre fag imellem.

 

Find mere materiale til bogen i menulinjen foroven.

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk