Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Fane_boger_ny.png
//
Bøger
//
De muslimske broderskaber

De muslimske broderskaber

De muslimske broderskaber – brandslukkere eller brandstiftere? gør rede for Det Muslimske Broderskabs historie i Mellemøsten og den vestlige verden.

Bogen gennemgår først broderskabet i Mellemøsten og har herefter fokus på de europæiske broderskaber, som består af muslimer, der har valgt Europas nationer og USA som deres nye fædrelande. I deres egen selvforståelse er de således både europæere og muslimer, og bogen analyserer balancegangen mellem ønsket om integration og demokrati over for den islamiske ideologis dogmer og traditioner.

Afslutningsvis rejser bogen spørgsmålet, om de europæiske brødre kan være reelle dialogpartnere – for taler de muslimske brødre med to tunger, eller kan Vestens beslutningstager faktisk stole på dem? Brødrene har kun en meget ringe tilslutning fra flertallet af de vestlige muslimer, alligevel påstår de at tale på vegne af 'alle muslimer'.

Bogen giver en reflekteret og nuanceret forståelse af islam i Vesten og de muslimske broderskaber. Den kan bruges til undervisning i historie, religion og samfundsfag og tværfaglige projekter de tre fag imellem.

BESTIL BOGEN PÅ FRYDENLUNDS HJEMMESIDE.

Bogen er på 146 sider og koster kr. 135,20 ekskl. moms. 

Indhold

DEL 1: Det Muslimske Broderskab i Egypten  13

1. Det Muslimske Broderskaber fra 1928 til 1954  15

2. Sayid Qubt og jihadismens politiske manifest  32

3. Det Muslimske Broderskab fra 1970 til i dag  38

DEL 2:  Det Muslimske Broderskab i Jordan, Syrien og Palæstina  53

4. Det Muslimske Broderskab i Jordan  55

5. Det Muslimske Broderskab i Syrien  58

6. Det Muslimske Broderskab i Palæstina 63

DEL 3: Det Muslimske Broderskab i Vesten  71

7. De Nye Europæiske Brødre (DNEB)  73

8. Yussuf Qaradawi som den globale mufti  88

DEL 4: Broderskaber i enkelte vestlige lande 105

9. Det Muslimske Broderskab i England  107

10. Det Muslimske Broderskab i Frankrig  112

11. Det Muslimske Broderskab i Tyskland  115

12. Det Muslimske Broderskab i USA  117

13. Det Muslimske Broderskab i Danmark  121

DEL 5: Broderskabernes internationale dimension  125

14. Broderskabet internationalt  127

DEL 6: Afsluttende udblik og vurdering af de muslimske broderskaber  131

Udblik: Hvorfor er det gået galt?  133

Er de globale broderskabere brandslukkere eller brandstiftere?  134


Arabiske ord og begreber  136

Kronologi  141

Kildetekster  144

Litteraturliste  146

Find mere materiale til bogen i menulinjen foroven.

Til toppen

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk