Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Fane_boger_ny.png
//
Bøger
//
Polen 1918–2010

Polen 1918–2010

Polakkerne har i århundreder været kastebold mellem de europæiske stormagter, og landets historie har derfor været præget af nationalisme og en stærk religiøs identitet. Samtidig med at sovjet-kommunismen i næsten fem årtier også satte sit præg på både politik, kultur og hverdagsliv.

Bogen gennemgår i et indledende kapitel Polens historie før 1918, hvorefter to kapitler fortæller om Polen i henholdsvis mellemkrigstiden og under 2. Verdenskrig. Hovedvægten er lagt på det kommunistiske Polen efter 1945 og den postkommunistiske hverdag efter 1989.

De politiske handlinger, beslutninger og oprør driver historien fremad, men også kultur- og hverdagslivet har sin plads i bogen. Bogen slutter af med en analyse af præsidentvalget i juni 2010.

BESTIL BOGEN PÅ FRYDENLUNDS HJEMMESIDE.

Bogen er på 134 sider og koster kr. 135,20 ekskl. moms.

Find mere materiale til bogen i menulinjen foroven.

Indhold

Indledning  7

1. Polen før 1918  9 

2. Mellemkrigstiden 1918–1939  17

3. 2. Verdenskrig 1939–1945  31

4. Befrielse, stalinisme og tøbrud, 1945–1956  41

5. Gomulkas Polen 1956–1970  59

6. Giereks lånte velfærd  72

7. Juntastyre  81

8. De første år for den tredje republik  92

9. Postkommunistisk hverdag i Polen  101

10. Polen mellem fortid og fremtid, 2005–2010  111

11. Præsidentvalg i skyggen af Katyn – 70 år efter  118

Litteratur  124

Kildetekster  125

Organisationer og partier  127

Kort  130

Til toppen

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk