Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

Om forfatterne - Rasmus Augustesen & Krister Hansen

Rasmus Augustesen er cand.mag. i historie og religion. Var ansat ved Midtgrønlands Gymnasiale Skole i Nuuk 2007-2010. Arbejder pt. på CPH-WEST – Ishøj gymnasium. 

 

Krister Hansen er cand.mag. i historie og geografi. Har i perioden 2007-2011 været ansat som adjunkt ved Qeqqani Ilinniarnertuunngorniarfik - Midtgrønlands Gymnasiale Skole i Nuuk. 

Fra august 2011 adjunkt ved Mulernes Legatskole i Odense.

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk