Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Fane_boger_ny.png
//
Bøger
//
Polen 1918–2010
//
Om forfatteren

Om forfatteren - Jens Jørgen Nielsen

Jens Jørgen Nielsen er cand.mag. i historie og idehistorie.

 

Han har i mange år arbejdet i bl.a. Rusland, Estland, Polen og det tidligere Jugoslavien.

 

I dag er han selvstændig konsulent, men han har tidligere været projektansat under en række ambassader og været korrespondent for Politiken samt arbejdet i fagbevægelsen i Danmark.

 

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk