Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Fane_boger_ny.png
//
Bøger
//
Den amerikanske drøm
//
Arbejdsspørgsmål

Arbejdsspørgsmål

Her finder du en række arbejdsspørgsmål til elevernes arbejde med bogen. Klik dig ind for hvert kapitel og læs de spørgsmål, der hører til hver enkelt.

Gå til arbejdsspørgsmålene til:

kapitel 1kapitel 2kapitel 3kapitel 4kapitel 5kapitel 6kapitel 7kapitel 8kapitel 9kapitel 10kapitel 11afrundingkreative opgaver

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk