Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Fane_temaer_ny.png
//
Temaer

Historiske temaer

I denne kategori kan du finde sider, der belyser et historisk tema, dele af et lands historie eller en kortere periode.

 

Temaerne knytter sig ikke nødvendigvis til seriens bøger, men flere af temaerne kan læses i tilknytning til bøgerne – eller blot af interesse.

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk