Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Fane_boger_ny.png
//
Bøger
//
Terrorisme på tværs
//
Hvad er terrorisme?

Hvad er terrorisme?

At definere terrorisme er utrolig svært. Ligesom det at udnævne bestemte personer til at være terrorister er problematisk. 

Hvornår er der f.eks. tale om frihedskamp og ikke terrorisme? Og hvornår bliver frihedsbevægelsers kamp til terrorisme? 

USA, FN og EU har alle lavet officielle terrorlister på personer og grupper/sammenslutninger; lister der løbende opdateres. Men bare disse tre lister indholder forskellige navne og grupper, fordi der ikke er enighed om definitionerne. 

I papiret At definere terrorisme giver Birthe Hansen, den ene forfatter til Terrorisme på tværs, sin definition af begrebet terrorisme. Læs At definere terrorisme.

Bogens definition

Bogen Terrorisme på tværs handler om civil terrorisme. Bogen definerer civil terrorisme som: 

»Civiles uforudsigelige vold mod ikke-kæmpende personer for et politisk formål«.

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk