Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Fane_kildetekster_ny.png
//
Kildetekster
//
Irland – fra påskeoprør til påskeaftale, 1. udgave

Kildetekster til Irland – fra påskeoprør til påskeaftale, 1. udgave

Om Irland

Kapitel 1: Den irske konflikt

Tekst 1: Blodige søndag - en øjenvidneberetning

 

Kapitel 4: Påskeoprøret 1916

Tekst 2: Det irske flag

Tekst 3: Erklæring til borgerne i Dublin

Tekst 4: Poblacht Na Eireann

Tekst 5: Brev fra Padraic Pearse til hans mor

 

Kapitel 5: Den irske borgerkrig 1922-1924

Tekst 6: Den Irske uafhængighedserklæring

Tekst 7: Brevveksling mellem den britiske premierminister og præsident de Valera

Tekst 8: Delinglovens sammenbrud

 

Kapitel 6: Den irske fristat 1923-49

Tekst 9: Forfatningsændringen 1937

 

Kapitel 8: Fra kaos til keltisk tiger 1973-2000

Tekst 10: Præsident McAleeses indsættelsestale

Tekst 11: OECD om Irlands økonomisk udvikling

 

Om Nordirland 

Kapitel 9: Dannelsen af Nordirland 1900-22

Tekst 12: Churchills tale i det britiske underhus

Tekst 13: Katolske områder under belejring

 

Kapitel 10: Unionens storhedstid 1922-40

Tekst 14: Nødretsloven af 1926 

Tekst 15: Orangeordenen

Tekst 16: Interview med aktivist fra fattighjælpsstrejken 1932

Tekst 17: Den totalitære stat

 

Kapitel 11: Fra krig til velfærdsreform 1940-66

Tekst 18: Ulsters hvide negre: Fra borgerrettigheder til opstand

 

Kapitel 12: Starten på The Troubles

Tekst 19: Borgerrettigheder

 

Kapitel 13: The Troubles 1970-1998

Tekst 20: Den blodige søndag. Widgery Kommissionen

Tekst 21: Den britiske regerings medieforbud 

Tekst 22: Interview med Mary Neillis, 1982

 

Kapitel 14: Fred i Nordirland?

Tekst 23: Principper for fred

Tekst 24: Uddrag fra påskeaftalen

Tekst 25: Ungdom i Vestbelfast

Tekst 26: Ungdom i Sydbelfast

Tekst 27: John Humes tale ved Nobels fredsprisfest 1998

Tekst 28: David Trimbles tale ved Nobels fredsprisfest 1998

Tekst 29: IRA om våbenspørgsmålet

Tekst 30: Overvejelser over det, vi har opnået

 

Rettigheder til kildeteksterne 

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk