Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Fane_kildetekster_ny.png
//
Kildetekster
//
Irland – fra påskeoprør til påskeaftale, 1. udgave
//
Tekst 9 (1. udg.)/Tekst 18 (2. udg.)

Tekst 9 (1. udg.)/Tekst 18 (2. udg.): Forfatningsændringer siden 1937

Teksten er et uddrag af to af de 19 forfatningsændringer, som har fundet sted siden Eamon de Valera i 1937 gennemførte den første ændring, som gav Irland en mere selvstændig status i forhold til Storbritannien og Commonwealth. De sidste ændringer er foretaget i forbindelse med Belfastaftalen i 1998 (Lagfredagsaftalen).

Nationen

Artikel 1

Den irske nation stadfæster hermed sin umistelige, urørlige og suveræne ret til at vælge sin egen regeringsform, til at fastlægge sine relationer til andre nationer og til at udvikle sit politiske, økonomiske og kulturelle liv i overensstemmelse med sin egen egenart og traditioner.

Artikel 2

Det er en rettighed og fødselsret for enhver person, der er født på øen, Irland, hvilket omfatter dens øer og farvand, at være en del af den irske nation. Det er også en rettighed for alle personer, der på anden måde opfylder betingelserne ifølge loven til at være borger i Irland. Yderligere værner den irske nation om sin særlige samhørighed med folk af irske aner, der lever i udlandet, der deler dens kulturelle identitet og arv.

Artikel 3

Det er den irske nations faste vilje i harmoni og venskab at forene alle de mennesker, der deler øen Irlands territorium, i al deres mangfoldighed, hvad angår identitet og tradition og i erkendelse af, at en forenet ø kun skal tilvejebringes med fredelige midler og et demokratisk opnået flertal af befolkningens samtykke i begge øens jurisdiktioner. Indtil da skal lovene, der er vedtaget af parlamentet, dannet på grundlag af denne forfatning, virke i det samme område og med samme gyldighed som de love, der blev vedtaget af parlamentet, der eksisterede umiddelbart før denne forfatning trådte i kraft.

Institutioner med udøvende magt og funktioner, der er fælles for disse jurisdiktioner, kan etableres af deres respektive ansvarlige myndigheder til erklærede målsætninger og kan udøve magt og funktioner med hensyn til alle eller alle dele af øen.

[...]

Staten 

Artikel 4

Statens navn er Éire eller på engelsk Ireland.

Artikel 5

Irland er en suveræn, uafhængig, demokratisk stat.

Artikel 6

Al regeringens lovgivende, udøvende og juridiske beføjelser hidrører næst efter Gud fra folket, hvis ret det er at udvælge statens herskere og i sidste instans at afgøre alle spørgsmål omkring den nationale politik i overensstemmelse med almenvellets krav.

Disse regeringsbeføjelser kan kun udøves af eller gennem fuldmagt fra statsorganer, der er tilvejebragt af forfatningen.

Artikel 7

Det nationale flag er trefarvet i grønt, hvidt og orange.

Artikel 8

Det irske sprog er som nationalsprog det første officielle sprog.

Det engelske sprog anerkendes som det andet officielle sprog.

Der kan dog træffes foranstaltninger gennem loven til udelukkende brug af hvilken som helst af omtalte sprog af enhver eller til mere officielle formål, enten i hele staten eller i dele af denne.

Artikel 9

1º Med ikrafttrædelsen af denne forfatning vil enhver, der var statsborger i Saorstát Éireann umiddelbart før, denne forfatning træder i kraft, blive statsborger i irland.

2º Fremtidig erhvervelse eller tab af irsk nationalitet og statsborgerskab vil blive afgjort i overensstemmelse med loven.

3º Ingen person kan udelukkes fra irsk nationalitet og statsborgerskab på grund af denne persons køn.

Troskab mod nationen og loyalitet mod staten er alle statsborgere grundlæggende pligt.

 

Oversigten over kildetekster, 2. udgave

1. udgave: Tekst 8 | Oversigten over kildetekster | Tekst 10

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk