Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Fane_boger_ny.png
//
Bøger
//
Forår i Prag

Forår i Prag

Få lande i Europa har som Tjekkoslovakiet oplevet at være kastebold mellem stormagter og nabolande. I løbet af de seneste hundrede år har landet tre gange været underlagt fremmedherredømme (Østrig-Ungarn, Tyskland og Sovjetunionen). Tre gange har landet oplevet at få sin selvstændighed tilbage (1918, 1945 og 1989) og to gange oplevede landet at blive delt (1938 og 1993). 

I 1968 blev et spinkelt håb om frihed tændt. Ledelsen af det kommunistiske parti havde under Alexander Dubcek udstukket en ny kurs, der ville medføre en højere grad af økonomisk og politisk frihed. Drømmen blev dog brat knust af en sovjetisk ledet invasion af Warszawapagt-tropper. Trods protester fra  den tjekkoslovakiske befolkning var signalet fra Sovjetunionen klart: Tjekkoslovakiet skulle hverken nu eller i fremtiden gøre sig forhåbning om uafhængighed af Sovjetunionen.

1989 blev et glædens år. Ved den fredelige såkaldte fløjlsrevolution, vandt den tjekkoslovakiske stat atter sin uafhængighed. Kommunistpartiet afgav sit magtmonopol, og demokratiet vandt atter indpas. Planøkonomien blev afløst af et markedsøkonomisk system. Imidlertid førte friheden også til interne konflikter i landet, idet der opstod konflikter mellem den tjekkiske og den slovakiske del. Resultatet blev, at Tjekkoslovakiet 4 år efter uafhængigheden af Sovjetunionen gik i opløsning. Tjekkiet og Slovakiet blev selvstændige stater efter en fredelig ’skilsmisse’. 

Det er denne spændende og turbulente historie, der er i fokus i denne bog. Bogen vil søge at favne Tjekkoslovakiets historie bredt, men hovedvægten i fremstillingen vil ligge på perioden efter Anden Verdenskrig.

Bogen er udarbejdet således, at den kan finde anvendelse ved gymnasiale uddannelser, seminarier, højskoler og andre steder, der arbejder med Tjekkoslovakiets spændende historie. Ligeledes vil den kunne fungere som inspiration og forberedelse til en rejse eller en studietur til Tjekkiet eller Slovakiet.

Bogen er desværre udsolgt fra forlaget.

Bogen er på 104 sider.

Find mere materiale til bogen i menulinjen foroven.

Indhold

Forord  7

Kap. 1. Foråret i Prag  9

Kap. 2. En stat bliver til  18

Kap. 3. Tjekkoslovakiet i mellemkrigstiden  23

Kap. 4. Mellem demokrati og diktatur  39

Kap. 5. Tjekkoslovakiet som folkedemokrati  46

Kap. 6. Reformvinde udefra  61

Kap. 7. Fra fløjlsrevolution til deling  69

Kap. 8. Den tjekkiske republik  79

Kap. 9. Den slovakiske republik  89

Kap. 10. Tjekkiet og Slovakiet mellem øst og vest

Litteratur 101

Oversigt over kilder 104

Til toppen

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk