Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Fane_boger_ny.png
//
Bøger
//
Den amerikanske drøm
//
Kontakt forfatteren

Kontakt forfatteren

Rikke Mosegaard Dyring er cand.mag. i historie og dansk fra Aarhus Universitet i 2007. Hun har tidligere arbejdet på Høje-Taastrup Gymnasium og de seneste godt 10 år på Aarhus Handelsgymnasium. Hun har rejst og boet i USA ad flere omgange, bl.a. i Los Angeles og Charlottesville, Virginia.

Kontakt Rikke Mosegaard Dyring på rikkemdyring@gmail.com.

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk