Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

Litteratur

Her kan du finde litteratur om Den spanske Borgerkrig.

 

Der er følgende kategorier:

 

To top

 

Generelt om borgerkrigen:

Adrian, Henrik m.fl. (1981): Europa i krise – 30’erne, Gad.

Andersen Nexø, Martin (1975): Spanien, Forlaget Tiden.

Beevor, Antony (1982): The Spanish Civil War, Penguin Books.

Brenan, Gerald (1980): The Spanish Labyrinth, Cambridge University Press.

España en Llamas 1936, Ediciones Acervo, 1968. 

Fraser, Ronald (1979): Blood of Spain, Pantheon Books.

Fusi, J.P. (1987): Franco, Unwin Hyman.

Hobsbawn, Erich (1997): Ekstremernes Århundrede: Verdenshistorie 1914-94, Samleren.

Jackson, Gabriel (1972): The Spanish Republic and the Civil War 1931-1939, Princeton University Press.

Lundgreen-Nielsen, Kay (1987): Den Spanske Borgerkrig – en forskningsoversigt,Historisk Tidsskrift, hæfte 1. 

Lundgreen-Nielsen, Kay (1979): Diskussion: Den Jyske Historiker og Den Spanske Revolution, Historisk Tidsskrift, hæfte 2.

Lundgreen-Nielsen, Kay (1999): Spanien før, under og efter Borgerkrigen, Nyt fra Historien, Jysk selskab for Historie.

Lundgreen-Nielsen, Kay (2001): Tro eller blændværk?, Odense Universitetsforlag.

Nielsen, Erik Reske (1962): Den spanske Borgerkrig, Gyldendal.

Preston, Paul (1990): The Spanish Civil War 1936-39, Weidenfeld and Nicolson.

Preston, Paul (1993): Franco, HarperCollins.

Rybner, Svend (2004): Bag Madrids barrikader, Akademisk Forlag.

Seidenfaden, Erik (1937): Borgerkrig i Spanien, Kulturforlaget.

Thomas, Hugh (1962): Den Spanske Borgerkrig, bind 1 og 2, Forlaget Fremad.

Thomas, Hugh (1965): The Spanish Civil War, Penguin Books.

 

To top

 

Spanien før borgerkrigen:

Brodersen og Karup (1980): Den Spanske Borgerkrig 1936-39, Munksgaards Acta-serien nr.13.

Den Spanske Borgerkrig (1975), Sket nr. 58, Forlaget Edito. 

Carr, Raymond (2001): Spain a History, Oxford University Press.

Clausen, C.C. (1900): Det 19. Aarhundrede, Det Nordiske Forlag.

Gantriis m.fl. (1977): Dokumenter til den spanske arbejderklasses og arbejderbevægelses udvikling 1880-1976, Den Jyske Historiker.

 

To top

 

Stormagterne og Spanien:

Bøgebjerg & Elmelund (1974): Kilder til mellemkrigstidens historie, Gyldendal. 

Churchill, Winston (1948): Den anden Verdenskrig, Steen Hasselbalchs Forlag.

Courtois, Stéphane (2002): Kommunismens Sorte Bog, Høst og Søn. 

Heiberg, Morten (1997): Det fascistiske Italiens intervention i Den Spanske Borgerkrig, Romansk Institut, Københavns Universitet.

Kristiansen, Erling (1939): Folkeforbundet, Gyldendal.

Lunn, C.D.O. (1993): I fredens tjeneste, Odense Universitetsforlag.

Radosh, Ronald m.fl. (2001): Spain Betrayed, Yale University Press.

Rybner, Svend (2004): I de russiske arkiver, Arbejderhistorie nr. 1.

Smedberg, Marco (2002): Militær ledelse. Fra Napoleon til Schwarzkopf, Aschehoug.

Storch, Axel (1951): Forelæsninger for officersklassen ældste afdeling om Krigens Teori, Hærens Officersskole.

Willerslev, Bo (1981): Britisk tysklandspolitik foråret 1937-foråret 1939, historiespeciale, Københavns Universitet.

 

To top

 

De danske frivillige:

Christensen, Karl (1986): Min spanske krig, SP forlag.

Fuglsang, Villy (1981): Pasaremos, DKP, Nordjysk distrikt, Østbyens afdeling.

Hansen, Betina Louise (1998): De danske spaniensfrivillige, Odense Universitet.

Jørgensens, Carsten: (1986): Fra Bjelkes Allé til Barcelona, Nyt Nordisk Forlag.

Kari, Leo (1998): Bag Spaniens bjerge, Modtryk.

Møller, Jens (1937): Aarbog for Rigsdagssamlingen 1936-37, Gyldendal.

Petersen, Gustav Munch (1988): Samlede skrifter 2, Borgen.

 

To top

  

Politiske bevægelser i Spanien:

CNT. Kollektiviseringer. Selvsyn og selvforvaltning i Spanien under borgerkrigen, Forlaget Beboertryk 1978.

Enzensberger, Hans Magnus (1976): Anarkiets korte sommer, Samlerens bogklub.

Helm & Ottvar (Red.) (1979): Michail Bakunin. Autoritet eller selvforvaltning?, Borgen.

Jørgensen, Palle (1986): Arbejderbevægelsen i Spanien. En historie skrevet med blod, Forlaget ABA.

Lorezo, César M. (1972): Syndikalismen vid makten, Federativs.

 

To top

  

Kirken:

De spanske biskoppers fælles brev til hele verden, Ansgarius Foreningens Forlag, 1937.

 

To top

 

Skønlitteratur og selvbiografier:

Barea, Arturo (1946): Oprøret, Schultz Forlag.

Grieg, Nordahl (1964): Ung må verden endnu være, Gyldendal.

Hemmingway, Ernest (1941): Hvem ringer klokkerne for? Schultz Forlag.

Lorca, Frederico Garciá: (1998): Sigøjnerballader, Husets Forlag.

Orwell, George (1984): Hyldest til Katalonien, Gyldendal.

Rifbjerg, Klaus (2005): Esbern, Gyldendal.

Savater, Fernando (1995): Tvivlens Have. En roman om Voltaire, Forum.

 

To top

 

Billedmateriale:

La Guerra Civil Espanyola, Museu Nacional dArt de Catalunya, 2001 (Katalog fra udstilling).

Les Targetes Postals De La Guerra Civil, Ricard Marti Morales, 2000.

 

To top

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk