Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Fane_boger_ny.png
//
Bøger
//
Den spanske Borgerkrig - mellem stormagtspolitik og idealisme

Den spanske Borgerkrig - mellem stormagtspolitik og idealisme

Fra 1936 til 1939 udkæmpende spanierne en borgerkrig. Kampen stod mellem fascisterne med Franco i spidsen på den ene side og en broget gruppe af kommunister, anarkister, udenlandske frivillige m.m. på den anden side.

Spanien var i denne årrække skueplads for nationale, såvel som religiøse magtgrupper og for sammenstødet mellem forskellige ideologier.

Også det internationale samfund spillede en stor rolle i forbindelse med borgerkrigen ved officielt at nægte at deltage på hverken den ene eller anden side. Dette var blandt andet årsagen til at kampene ikke stod mellem uddannede militærstyrker, men mellem den spanske hær/fascisterne og civile spaniere samt frivillige fra hele verden. 

De mange frivillige, herunder mere end 500 fra Danmark, som strømmede til Spanien, var optændt af en brændende idealisme. Mange gav deres liv for at forsvare demokratiet i Spanien.

Eric Hobsbawm, en engelsk historiker der kæmpede som frivillig, beskriver det som følger:

»... havde alle, fra de liberale til den yderste venstrefløj, øjeblikkeligt genkendt den spanske kamp som deres egen [...] disse frivillige [var] hverken [...] lejesoldater eller - bortset fra nogle få - eventyrere. De drog ud for at kæmpe for en sag«. (Eric Hobsbawn:Ekstremernes århundrede. Verdenshistorie 1914-94. Samleren, 1997. 

Trods kampen for den gode sag, var det stadig krig med alt dens gru, som det for mange af de frivillige først gik op for, da de ankom til Spanien. Dette er blandt andet illustreret i nedenstående digt fra en ukendt, frivillig soldat i De internationale Brigader:

Eyes
Eyes of men running, falling, screaming
Eyes of men shouting, sweating, bleeding
The eyes of the fearful, those of the sad
The eyes of exhaustion, and those of the mad.

Eyes of men thinking, hoping, waiting
Eyes of men loving, cursing, hating
The eyes of the wounded sodden in red
The eyes of the dying and those of the dead.

Fra Hans Hertel (red.): Verdens litteraturhistorie, bind 6: 1914-1945. Gyldendal, 1995. (s. 223).

BESTIL BOGEN PÅ FRYDENLUNDS HJEMMESIDE.

Bogen er på 187 sider og koster 158,40 kr. ekskl. moms.

Find mere materiale til bogen i menulinjen foroven. 

Indhold

Forord  7

Kap. 1: Den historiske baggrund  11

Kap. 2: Et delt samfund  22

Kap. 3: Den 2. republik 1931-1936  38

Kap. 4: Borgerkrigen bryder ud i juni 1936  58

Kap. 5: Internationale reaktioner  81

Kap. 6: Borgerkrigens forløb  104

Kap. 7: Den nationalistiske side  121

Kap. 8: Republikken 1936-1939  135

Kap. 9: Borgerkrigens sidste år  159

Årstal  169

Hvem er hvem?  173

Partier/bevægelser/institutioner mv.  179

Litteratur  182

Oversigt over kilder  184

Se også:

Tema om maleriet Guernica

Til toppen

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk