Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Fane_boger_ny.png
//
Bøger
//
Tyskland efter 1989

Tyskland efter 1989

Hvad er Tyskland i 2015? Hvordan udvikler landet sig økonomisk og politisk? Og hvad mener den menige tysker? Med Tyskland efter 1989 kommer du grundigt i dybden med Danmarks vigtigste nabo.

Bogen fokuserer på Tysklands politiske udvikling og gennemgår kapitel for kapitel hver valgperiode fra Murens fald til i dag: 

  • Hvem sad på magten?
  • Hvilke løfter blev de valgt på?
  • Hvilke blev opfyldt?
  • Og hvilke andre temaer – nationalt og internationalt – fik indflydelse på tysk politik og tyskernes hverdag? 

Hertil kommer kapitler om udenrigspolitik, økonomi og de politiske partier. Hvert kapitel afsluttes med en række arbejdsspørgsmål samt forslag til perspektivering af stoffet.

Ydermere er bogen spækket med temabokse om bl.a. tysk litteratur efter Murens fald, den tyske energirevolution, tysk patriotisme og fodbold, nynazisme og befolkningsudviklingen.

Bogen er skrevet til fagene historie, samfundsfag og tysk. Men udvalgte dele af bogen kan også bruges tværfagligt, f.eks. med idræt og geografi. Ligesom den er oplagt som baggrundslæsning inden studieture til Tyskland.

BESTIL BOGEN PÅ FRYDENLUNDS HJEMMESIDE.

Bogen er 159 sider og koster 127,20 kr. ekskl. moms.

Find mere materiale til bogen i menulinjen foroven.

Indhold

Forord  11

Introduktion: Den dag Muren faldt  14

1. Murens fald, 1989  17

2. DDR's opløsning, 1990  31

3. Genforeningen  38

4. Udenrigspolitikken efter genforeningen  51

5. Kohls sidste regeringsår, 1994-1998  54

6. De første rød-grønne år, 1998-2002  62

7. Reformer og uro – de rød-grønnes sidste regering, 2002-2005  74

8. Store opgaver? Stor koalition, 2005-2009  86

9. Finanskrise, eurokrise og skandaler, 2009-2012  99

10. Tyskland i dag, 2012-2014  119

11. Tysklands nye rolle i udenrigspolitikken  131

12. Tysklands andet økonomiske mirakel  136

13. De tyske partier og hvad de står for  142

Hvis du vil læse mere ...  147

Kildetekster  150

Til toppen

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk