Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

Om forfatteren: Michael Klos

Michael Klos er cand.mag. i historie og idéhistorie og underviser i gymnasieskolen.

Han har tidligere undervist i tysk historie og moderne samfundsforhold ved Aarhus Universitet. 

Han har skrevet en række artikler og undervisningsbøger, bl.a. Tyskland 1871-2000.

 

 

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk