Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

Links

De baltiske lande under ét

Tyskbalternes 'Umsiedlung' 1939

Massedeportationen i 1949

Opgør med KGB

 

Nyheder fra Estland, Letland og Litauen
http://www.baltictimes.com
http://www.rferl.org

 

To top

 

Estland

Välisministeerium – Estlands udenrigsministerium

Statistics Estonia – Estlands centrale statistiske kontor

Eesti Pank – Estlands nationalbank

Riigikogu – Estlands parlament

Eesti Reformierakond – Reformpartiet (liberalt)

The Legal Information Centre for Human Rights (LICHR) – Dansk støttet organisation til mindretallet i Estland

 

To top

 

Letland

Latvijas Valsts prezidenta – Letlands præsident

 

Besættelserne 1941-1991
Tragedy of Maslenki
Latvia under two occupational powers
Fatefull Summer 1940 
Letlands Bsættelss museet

 

Latvias Darkest Day – Massedeportationen i Letland 1949

Licving through extreme stress – Vidensberetning fra de overlevende fra de sovjetiske fangelejre

 

Opgør med KGB
The release of Kononov
Savenko war crimes trial
Bear behaving badly

 

Saeimaen – Letlands parlament

Central Statistical Bureau of Latvia – Letlands Centrale Statistiske Kontor

Centre of Demography – side om Letlands demografi

Latvijas Banka – Letlands nationalbank's hjemmeside

Tautaspartija – Folkepartiet (nationalt-liberalt)

Jaunais laiks – Den nye tid, konservativt parti

 

To top

 

Litauen

International Commission for the Evaluation of the Crimes of the Nazi and Soviet Occupation Regimes in Lithuania – Litauens historiske kommision

Jewish genocide case transferred to court – KGBs aktiviteter i Litauen

 

Svært at dømme nazistiske kollaboratører ...
Nazi War Criminal Lileikis May Be Called To Court
Jewish genocide case transferred to court 

 

Lietuvos Respublikos Prezidento – Litauens præsident

Office of the Seimas – Litauens parlament, Seimas

Lietuvos statistikos departamentas – Litauens statistiske departement

Darbo Partija – Lituaniens arbejderparti, venstrepopulistisk

Lieberalu demokratu partija – Lituaniens liberalt, tidl. præsident Paksas parti

Liberalu ir centro sajunga – Lituaniens liberal og centerunion, soc.liberalt

Lietuvos Socialdemokratu Partija – tidl. reformkommunister, nu socialdemokrater

 

To top

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk