Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Fane_boger_ny.png
//
Bøger
//
Tyendet – det tjenende folks danmarkshistorie

Tyendet – det tjenende folks danmarkshistorie

De fleste af os er vokset op med fortællingerne om bedstemor, der tjente i huset i et fint købstadshjem, og om oldefar, der som vogterdreng sov i et karle­kammer så koldt, at der var rim på dynen hver vintermorgen. Men udover familieanekdoterne er det begrænset, hvad vi lærer om alle de drenge og piger, mænd og kvinder, der arbejdede som tjenestefolk, daglejere m.m., og som under et kaldes for tyendet.

Tyendet – det tjenende folks danmarkshistorie fortæller tyendets historie fra middelalderen til i dag. Det begynder med trællesystemet og eksisterer (måske) fortsat i nutidens au pair-piger, social dumping og andre mennesker, der arbejder under kritisable forhold og/eller udfører det arbejde, som tyendet også varetog tidligere: rengøring, madlavning, børnepasning, medhjælper i landbruget og på gartnerier og meget mere.

Bogens fokus er på tyendets rettigheder og mangel på samme fra Danske Lov i 1682 til ophævelsen af den senere og så forhadte tyendelov i 1921. Den forholder sig til kernestof som ideologiernes kamp (klassekamp og faglig organi­sering) og nationalitet (eksemplificeret ved bl.a. svenske tjenestepiger, polske roearbejdere og filippinske au pairer). Hertil kommer temaer om køn og klasse, familiestrukturer før og nu, ud- og indvandring samt historiebrug.

BESTIL BOGEN PÅ FRYDENLUNDS HJEMMESIDE.

Bogen er på 208 sider og koster kr. 166,40 ekskl. moms.

Indhold

Indledning 9

1. Hvem var tyendet?

2. Før 1700: samfundets strukturer og tyendets plads 15

3. 1700-tallet: lydighedens og landboreformernes århundrede 32

4. Sædelighed og usædelighed 63

5. 1800-tallet: brud og kontinuitet for tyendet 76

6. Migration: udvandring og indvandring fra og til tyendetilværelsen 103

7. Tjenestepigerne 110

8. Landarbejderne 128

9. 1900-tallet: store forandringer for tyendet 141

10. Nye tider 163

11. Relevans: Hvorfor skal vi vide noget om tyendet i dag? 180

12. Metode: Hvordan får vi noget at vide om tyendet? 183

Afslutning 194

Anvendt litteratur 196

Kildetekster 201

Illustrationskrediteringer 204

Find mere materiale til bogen i menulinjen foroven.

Til toppen

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk