Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Fane_kildetekster_ny.png
//
Kildetekster
//
Danmark under den kolde krig

Kildetekster til Danmark under den kolde krig

På denne side findes en række kildetekster til belysning af Danmarks udenrigspolitiske situation under Den Kolde Krig, som kan bruges i arbejdet med bogen.

Da der allerede findes en del kildesamlinger vedr. den storpolitiske situation i perioden, som f.eks. Carl-Johan Bryld og Harry Haues: Kilder til Den Nye Verden, er denne typer kilder udeladt, og fokus er i stedet lagt på kilder der direkte relaterer sig til problemstillinger vedr. Danmarks position under Den Kolde Krig, hvilket også er bogens hovedtema. Derfor refererer kildeteksterne udelukkende til de kapitler i bogen, der omhandler Danmark, dvs. kapitel 2, 4, 6, 8, 10 og 12.

De udvalgte kildetekster omhandler de mest centrale spørgsmål i forhold til dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik i perioden, herunder indtrædelsen i NATO, forbeholdene mod atomvåben på dansk grund, forholdet til østblokken, fodnotepolitikken, etc. Kildeteksterne er her på hjemmesiden grupperet i henhold til centrale temaer i de enkelte kapitler, f.eks. Danmarks accept af Marshall-hjælpen, Danmarks optagelse i NATO etc. under kapitel 2.

De ikke-danske kilder er oversatte. Såfremt intet andet er anført er oversættelsen lavet af forfatteren. 

 

Kapitel 2 – 1945-1949: Danmark fra neutralitet til Nato-medlemskab

Kildetekst 1: Udenrigsminister Gustav Rasmussens tale om Marshall-hjælpen i Folketinget 10. marts 1948

 

Kildetekst 2: Folketingsmedlem Aksel Larsen (DKP) tale i Folketinget mod den danske deltagelse i Marshall-planen, 10. marts 1948

 

Kildetekst 3: Udenrigsminister Gustav Rasmussen i Folketinget om en mulig dansk underskrivelse af Atlantpagten, 9. februar 1949

 

Kildetekst 4: Depeche fra ambassadør Henrik Kauffmann i Washington til udenrigsminister Gustav Rasmussen om Norges mulige underskrivelse af Atlantpagten, dateret 22. februar 1949

 

Kildetekst 5: Telegram fra Udenrigsministeriet til ambassaderne i London og Washington vedr. møde i Udenrigspolitisk Nævn om mulig dansk deltagelse i Atlantpagten, dateret 24. februar 1949

 

Kildetekst 6: Uddrag af Depeche fra Gesandt K. Monrad-Hansen i Moskva til udenrigsminister Gustav Rasmussen om den sovjetiske reaktion på en mulig dansk underskrivelse af Atlantpagten, dateret 25. februar 1949

 

Kildetekst 7: Officiel meddelelse fra Udenrigsministeriet til Ritzaus Bureau om den danske regerings beslutning om at indlede forhandlinger om dansk underskrivelse af Atlantpagten, dateret 4. marts 1949

 

Kildetekst 8: Memorandum af USA’s udenrigsminister Dean Acheson, dateret 11. marts 1949

 

Kildetekst 9: Memorandum af C. Bohlen, rådgiver for USA’s udenrigsministerium om de danske forhandlinger om underskrivelse af Atlantpagten, dateret 12. marts 1949

 

Kildetekst 10: Statsminister Hans Hedtoft om den danske underskrivelse af Atlantpagten i Folketinget 23. marts 1949

 

Kildetekst 11: Den Nordatlantiske Traktat, 4. april 1949 

 

 

Kapitel 4 – Dansk sikkerhedspolitik 1949-60: Den forbeholdne allierede

Kildetekst 12: Brev fra Sovjetunionens ministerpræsident til stats- og udenrigsminister H.C. Hansen, dateret 28. marts 1957

 

Kildetekst 13: Brev fra stats- og udenrigsminister H.C. Hansen til Sovjetunionens ministerpræsident, dateret 26. april 1957

 

Kildetekst 14: Forsvarsminister Poul Hansens redegørelse i Folketinget den 19. juni 1957

 

Kildetekst 15: Brev af 12. december 1957 fra Sovjetunionens ministerpræsident til stats- og udenrigsminister H.C. Hansen

 

Kildetekst 16: Brev af 8. januar 1958 fra Sovjetunionens ministerpræsident til stats- og udenrigsminister H.C. Hansen

 

Kildetekst 17: Uddrag af stats- og udenrigsminister H.C. Hansens redegørelse den 21. januar 1958 i Folketinget om den danske afvisning af atomammunition under NATO-ministerrådsmødet i december 1957

 

Kildetekst 18: Brev af 8. februar 1958 fra stats- og udenrigsminister H.C. Hansen til Sovjetunionens ministerpræsident

 

Kildetekst 19: Skrivelse fra den danske forsvarschef til forsvarsministeriet, dateret 22. april 1959 om anvendeligheden af Honest John og Nike-Hercules

 

Kildetekst 20: H.C. Hansen-brevet, 16. november 1957

 

Kildetekst 21: Brev fra Deputy Under Secretary Roberth Murphy (US State Department) til Assistant Secretary of Defence, Mansfield D. Sprague om den amerikanske ambassadør Petersons forespørgsel til H.C. Hansen, dateret 26. november 1957

 

Kildetekst 22: Amerikansk referat af samtale mellem den amerikanske udenrigsminister John Foster Dulles og stats- og udenrigsminister H.C. Hansen i Paris 18. december 1957

 

Kildetekst 23: Uddrag af udenrigsminister Jens Otto Krags dagbog, 25. august 1959

 

Kildetekst 24: Skematisk ops: illing af NATO-landenes forsvarsudgifter fra amerikansk NATO-delegation, dateret 30. september 1963 

 

 

Kapitel 6 – Danmark 1960-1973: Brobygning og alliancepolitik

Kildetekst 25: Forordet til pjecen Hvis krigen kommer fra januar 1962

 

Kildetekst 26: Nikita Krustjovs tale ved besøget på Dalum Landbrugsskole 18. juni 1964

 

Kildetekst 27: Fortrolig rapport fra SUKP’s centralkomité til Finlands præsident Kekkonen om Krustjovs besøg i Skandinavien sommeren 1964

 

Kildetekst 28: Første kapitel af Per Hækkerups bog Dansk Udenrigspolitik fra 1965

 

Kildetekst 29: Udenrigsminister Per Hækkerup erklæring 3. juni 1964 overfor Folketinget om at Danmark ikke ønskede at deltage i en eventuel oprettelse af en atombevæbnet NATO-styrke (MLF)

 

Kildetekst 30: Foranlediget af debatten om MLF fastslog Statsminister J.O. Krag 29. maj 1965 overfor Folketinget, at det danske forbehold mod atomvåben også gjaldt danske farvande og danske have

 

Kildetekst 31: Skrivelse fra det danske forsvarsministerium til den amerikanske ambassade i København, juni 1966

 

Kildetekst 32: Telegram fra den amerikanske ambassade i København til US Department of State om USS Randolphs anløb i København, dateret 16. juli 1966

 

Kildetekst 33: Telegram fra US Department of State til den amerikanske ambassade i København i forlængelse af forespørgsler ifm. USS Randolphs anløb af Københavns havn, dateret 25. juli 1966

 

Kildetekst 34: Telegram fra den amerikanske ambassade i København til Department of State om Ambassadør White og Statsminister Krags møde, dateret 8. maj 1967

 

Kildetekst 35: Udenrigsministeriel notits af Niels Boel om anløbsproblematikken i et folkeretligt lys, dateret 9. februar 1968

 

Kildetekst 36: Fortrolig notits fra Udenrigsministeriet af Niels Boel foranlediget af USS Wasps planlagte besøg i juni 1969 dateret 20. juni 1969

 

Kildetekst 37: Telegram fra den amerikanske ambassade i København til US Department of State om USS Wasp’s anløb af Københavns Havn, dateret 21. juni 1969, kl. 09.15

 

Kildetekst 38: Telegram fra US Department of State til den amerikanske ambassade i København vedr. USS Wasps anløb i København, dateret 21. juni 1969, kl. 16.54

 

Kildetekst 39: Fortrolig udenrigsministeriel notits om debatten om Wasps planlagte besøg, dateret 24. juni 1969

 

Kildetekst 40: Artikel i Ekstra Bladet, fredag 15. maj 1970 

 

 

Kapitel 8 – Danmark i kriseårene 1973-79

Kildetekst 41: Udenrigsministerielt notat om det dansk-amerikanske forhold, dateret 23. marts 1972

 

Kildetekst 42: Årsrapport fra den amerikanske ambassade i Danmark for 1972

 

Kildetekst 43: Indberetning fra den danske delegation ved CSCE-forhandlingerne i Geneve (Helsingfors-konferencens fase 2), dateret 8. maj 1974

 

Kildetekst 44: Indberetning fra den danske delegation ved CSCE-forhandlingerne i Geneve (Helsingfors-konferencens fase 2), dateret 16. maj 1974

 

Kildetekst 45: Indberetning fra den danske delegation ved CSCE-forhandlingerne i Geneve (Helsingfors-konferencens fase 2), dateret 24. maj 1974

 

Kildetekst 46: Polsk karakteristik af en polsk agent på den danske ambassade i Warszawa, dateret 10. oktober 1974

 

Kildetekst 47: Warszawapagtens aggressionsmuligheder mod dansk område, pjece fra Forsvarskommandoen dateret januar 1974

 

Kildetekst 48: Notits af 11. marts 1976 om den sikkerhedspolitiske situation i Østersøen 

 

 

Kapitel 10 – Danmark 1979-89: Fodnoter og sikkerhedspolitik

Kildetekst 49: Statsministerielt referat om Dobbeltbeslutningen i 1979, dateret 17. august 1979

 

Kildetekst 50: Udenrigsministeriel notits vedr. Dobbeltbeslutningen i 1979, dateret 23. november 1979

 

Kildetekst 51: Sammendrag af den sovjetiske ambassades årsrapport om Danmark 1980

 

Kildetekst 52: Fortroligt telegram fra den danske ambassade i Washington, dateret 12. september 1985 vedr. Statsminister Poul Schlüters just overståede besøg i Det Hvide Hus

 

Kildetekst 53: Referat af samtale 16. juli 1986 i statsministeriet mellem den amerikanske viceudenrigsminister Rozanne Ridgeway og kommitteret Henning Gottlieb, dateret 18. juli 1986

 

Kildetekst 54: Udenrigsministeriel notits om anløbsdebatten i 1988, dateret 25. marts 1988

 

Kildetekst 55: Telegram fra den danske NATO-repræsentationen til Udenrigsministeriet om anløbsdebatten i 1988, dateret 15, april 1988

 

Kildetekst 56: Fortroligt telegram fra den danske NATO-delegation til Forsvarsministeriet og Udenrigsministeriet om anløbsdebatten i 1988, dateret 20. april 1988 

 

 

Kapitel 12 – Danmark 1989-2001: Fra fodnoter til inaktiv internationalisme

Kildetekst 57: Kronik af udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen: Den rette hjælp til Baltikum, bragt i Politiken søndag 23. april 1989

 

Kildetekst 58: Uddrag af formandskabets konklusioner fra Det Europæiske Råds møde i København 21.-22. juni 1993 (københavnerkriterierne)

 

Kildetekst 59: Forsvarsminister Hans Hækkerups tale Dansk forsvarspolitik i nye omgivelser holdt på Atlantsammenslutningens Repræsentantskabsmøde 29. marts 1995

 

Kildetekst 60: Den radikale udenrigsminister Niels Helveg Petersens tale Samarbejde om sikkerhed og integration i Østersøområdet. Den europæiske unions rolle: Blød sikkerhed? ved konference i Riga 25. august 1996

 

Kildetekst 61: Kompromisløs kamp for menneskerettigheder, kronik af statsminister Poul Nyrup Rasmussen i Jyllands-Posten 16. marts 1999

 

Kildetekst 62: Sakajev: Opgøret med dansk tilpasning, debatindlæg af statsminister Anders Fogh Rasmussen i Politiken 5. november 2002 om nye tendenser i dansk udenrigspolitik

 

Kildetekst 63: Hvad kan det nytte, Anders Fogh Rasmussens kronik i Berlingske Tidende 26. marts 2003 om baggrunden for den danske deltagelse i Krigen i Irak i 2003

 

 

Rettigheder til kildeteksterne

 

To top

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk