Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

Memorandum af USA’s udenrigsminister Dean Acheson

Memorandumet er dateret 11. marts 1949.

Trykt i Foreign Relations of the United States (FRUS) 1949, IV, s. 193-94.

 

[…]

[Gustav Rasmussen sagde, at] der var nogle spørgsmål, som han blev nødt til at besvare, når han vendte tilbage til Danmark. For det første, var Den nordatlantiske Pagt i fuldstændig harmoni med De forenede Nationers pagt, og var dens formål udelukkende defensivt og fredeligt?

Jeg sagde, at traktatfædrene havde anstrengt sig til det yderste for at holde traktaten i overensstemmelse med De forenede Nationers pagt. Foruden at anvende mange vendinger fra pagten [FN’s] og henvise til den, så er der forudset indberetning til sikkerhedsrådet. Han ville se af teksten, at formålet er rent defensivt og fredeligt, og når vi er i stand til at offentliggøre den om nogle få dage, så regnede jeg med at dette spørgsmål klart ville blive besvaret.

Han spurgte, om al dansk territorium ville blive dækket, fx Bornholm, Færøerne og Grønland, og om der var tænkt på nogle baser i det danske hjemmeterritorium. Jeg svarede, at hele det danske territorium ville blive dækket af traktaten, og at vi ikke regnede med, at baser ville blive nødvendige i det egentlige Danmark.

[…]

 

Tekst 7 | Oversigten over kildetekster | Tekst 9

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk