Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

Litteratur

Berggren, Håkan: En okänd värld, Wahlström & Widstrand, 1990.
Forfatteren giver en historisk indføring i samhandlen og forholdet mellem de lande, der i 1967 dannede den sydøstasiatiske samarbejdsorganisation ASEAN.

 

Chaloemtiarana, Thak (ed.): Thai Politics 1932 -1957, Social Science Association. 
Originale politiske dokumenter fra de første 25 år efter revolutionen i 1932, hvor kongehuset mistede sin direkte indflydelse på det thailandske samfund.

 

Chaloemtiarana, Thak: The Sarit Regime, 1957-1963: The Formative Years of Modern Thai Politics, University Microfilms International, 1974.
En gennemgang af den politiske situation under Sarit. Bogen indeholder desuden en udførlige biografi om Sarit ligesom de originale dokumenter fra revolutionen i 1958 og Sarits breve til kongen er gengivet i deres oprindelige form.

 

Heidhues, Mary Somers: South East Asia, Thames & Hudson, London 2000.
Bogen giver et indblik i udviklingen af det sydøstasiatiske område. Bogen går ikke i dybden, men giver et godt billede af forholdet mellem de enkelte lande, ligesom den dækker mange emner fra kultur til forurening.

 

Hirsch, Philip (ed.): Seeing Forest for Trees, Silkworm Books, Chiang Mai, 1996.
Miljøbeskyttelse har fået en stadig større betydning i Thailand op gennem 1990’erne. Bogen beskriver, hvordan forskellige befolkningsgrupper bidrager til at bevare naturen, uden at deres kultur går til grunde, eller deres livsgrundlag bliver ødelagt.

 

Keyes, Charles F.: The Golden Peninsula – Culture and Adaptation in Mainland Southeast Asia, University of Hawaii Press, Honolulu, 1995 (1977).
Bogen omhandler forskellige relevante temaer som blandt andet kultur og religion i Sydøstasien.

 

Landon, Kenneth Perry: The Chinese in Thailand, Russel & Russel, New York, 1973.
En detaljeret beskrivelse af det kinesiske mindretal i Thailand. Bogen fortæller både, hvad der kendetegner de thailandske kinesere, men også hvad regeringen har gjort for at begrænse kinesernes indflydelse i det thailandske samfund. Bogen udkom første gang i 1941.

 

Mellemfolkeligt Samvirke: Kontakt, tema om Sydøstasien, 1999.

 

Phongpaichit, Pasuk & Sungsidh Piriyarangsan: Corruption & Democracy in Thailand, Silkworm Books, Chiang Mai, 1994.
Forfatterne beskriver Thailands problemer med korruption og giver en historisk og kulturel forklaring på, at korruption både er udbredt og i en vis grad accepteret i Thailand.

 

Phongpaichit, Pasuk og Chris Baker: Thailand’s Boom and Bust, Silkworm books, Bangkok, 1998.
Denne bog omhandler Thailands økonomiske udvikling med fokus på det økonomiske boom og efterfølgende krisen. Den trækker lange linjer, og beskriver den økonomiske udvikling på forskellige niveauer af samfundet.

 

Tarling, Nicholas (ed.): The Cambridge History og South East Asia, Cambridge University Press, 1999.
Dette firbindsværk giver en god indføring i den thailandske historie fra den tidligste historie til i dag.

 

Wyatt, David K.: Thailand. A Short History. Yale University Press, New Haven and London, 1982.
Bogen er en grundig gennemgang af Thailands historie indtil 1982.

 

To top

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk