Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Fane_boger_ny.png
//
Bøger
//
Det moderne Mellemøsten
//
Litteratur

Litteratur om Mellemøsten

Bøger

Andersen, Lars Erslev (2014): Kalifatets orden skaber kaos i den nye krig mod terror. Islamisk Stat i Irak og Syrien, DIIS Report 2014: 28.

Arab Human Development Report fra FN’s Udviklingsfond (UNDP) (2005).

Aslan, Reza (2008): Kun én Gud. Islams oprindelse, udvikling og fremtid. People's Press.

Cammett, Melani, Ishac Diwan Alan Richards & John Waterbury (2015): A Political Economy of the Middle East. Westview Press. 

Dodge, Toby & Emile Hokayem (2014): Middle Eastern Security. The US pivot and the rise of ISIS. The International Institute for Strategic Studies, Routledge. 

Dodge, Toby (2012): Iraq. From war to a new Authoritarianism. The International Institute for Strategic Studies, Routledge. 

Hourani, Albert (1994): De arabiske folks historie. Gyldendal.

Pape, Ilan (2009): Det moderne Palæstinas historie. Klim.

Sheikh, Jakob (2015): Danmarks børn i hellig krig. Lindhardt & Ringhoff.

Tibi, Bassam (1997): Arab Nationalism. Between Islam and the Nation-State. Macmillian Press LTD.

Artikler

Ellegaard, Lasse (2009): Det neokonservative projekt er ikke en ren fiasko. Information, 10. januar 2009.

Larsen, Rasmus Bøgeskov (2015): Broderskabets undertrykte unge lokkes af salgstalerne fra Islamisk Stat. Politiken 6. februar 2015.

Lim, Merlyna (2012): Clicks, Cabs, and Coffee Houses: Social Media and Oppositional Movements in Egypt, 2004-2011. Journal of Communication 62 (2012), s. 231-248.

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk