Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Fane_kildetekster_ny.png
//
Kildetekster
//
Holocaust

Kildetekster til Holocaust

Her kan du finde kildetekster til bogen Holocaust.

 

Tekster til kapitel 1 | Tekster til kapitel 2 | Tekster til kapitel 3 | Tekster til kapitel 4 | Tekster til kapitel 5 | Tekster til kapitel 6 | Tekster til kapitel 7 | Tekster til kapitel 8 | Tekster til kapitel 9 | Tekster til kapitel 10 | Tekster til kapitel 11 | Tekster til kapitel 12 | Tekster til kapitel 13 | Tekster til kapitel 14 | Tekster til kapitel 15 | Tekster til kapitel 16 | Tekster til kapitel 17

 

Tekster til kapitel 1: Hvad betyder Holocaust

Tekst 1: Den Store Danske Encyklopædi online

Tekst 2: DIIS, Afdelingen for Holocaust og folkedrabsstudiers definition på Holocaust

Tekst 3: Wikipedias definition på Holocaust 

Se evt. også andre landes udgaver af Wikipedia og deres opslag på Holocaust.

 

Se evt. også:

Brockhaus die Encyclopädie, bind 10, F.A. Brockhaus Leipzig, 1996, s. 201.

The New Encyclopædia Britannica, bind 20, 15 ed., London, 2002, s. 629.

To top

 

Tekster til kapitel 2: Nazismens raceideologi

Tekst 4: Uddrag fra Martin Luther: Om jøderne og deres løgne, 1543

Tekst 5

De 25 punkter (engelsk)
De 25 punkter (tysk)
De 25 punkter var nazistpartiets partiprogram, som blev offentliggjort 24. februar 1920. Det blev aldrig senere ændret, men viser partiets målsætninger anno 1920.

Tekst 6: Karl Kristian Steincke: Fremtidens forsørgelsesvæsen, 1920

Tekst 7: Artikler fra The Dear Born Independant

Artiklerne fra Henry Fords The Dear Born Independent florerer på internettet, dog primært på meget højrenationale hjemmesider, eller som i tilfældet her, en kristen gruppe der har en antisemitisk holdning. På grund af Henry Fords høje status som iværksætter og kendt nyskaber inden for bilproduktion, bruges han ofte af antisemitter i dag.
Et kig på nævnte side vil derfor ikke kun vise historiske antisemitiske skrifter, men også en nutidig funderet antisemitisme, i det det hævdes, at Henry Fords artikler stadig er gældende. Henry Ford undskyldte offentligt, to gange, sine artikler, men på siden hævdes det, naturligvis, at han blev tvunget hertil af jøder.

Tekst 8: Udrag fra Adolf Hitler: Mein Kampf

To top

 

Tekster til kapitel 3: Nazistpartiets historie

Tekst 9: Bayersk statsrapport, 20. marts 1933 

Tekst 10: Bemyndigelsesloven, 24. marts 1933

Tekst 11: Rigsdagsbrandforordningen

Forordningen indeholder undtagelsestilstandsparagrafferne, som satte de demokratiske dele af den tyske forfatning ud af kraft.

Tekst 12: Uddrag fra Hitlers testamente, 29. april 1945

To top

 

Tekster til kapitel 4: Antijødisk lovgivning i 1930'erne

Tekst 13: Dr. Paula Tobias om boykotten 1. april 1933

Tekst 14: Undergrundsrapport fra det tyske socialdemokratiske parti om forfølgelsen af jøder, august 1935

Tekst 15: Nürnberglovene

Nürnberglovene bestod af to love: rigsborgerloven og loven til beskyttelse af det tyske blod og den tyske ære. Lovene, og de tillægsforordninger der senere blev udstedt, definerede jøderne. Med definitionen af jøderne var fundamentet for yderligere antijødisk lovgivning taget.

Tekst 16: Walter Grabs erindringer om jødeforfølgelser i Wien, marts 1938

Tekst 17: Gestaporapport fra Bielefeld om ødelæggelserne fra Krystalnatten, 26. november 1938

Tekst 18: Lovgivning mod jøder i den tyske økonomi

12. november 1938 udstedtes endnu et dekret med det formål at udelukke jøderne fra den tyske økonomi. I dette dekret udelukkes jøder blandt andet fra at kunne sælge deres varer på markeder, mens dekretet også forbyder jøder at være firmaledere.

To top

 

Tekster til kapitel 5: Racepolitikken overfor ikke jødiske grupper

Tekst 19: Formular til Jehovas Vidners afsværgelse af deres tro, 1936

Tekst 20: Uddrag fra Buchenwaldrapporten om homoseksuelle

Tekst 21: Online-udstilling om forfølgelsen af homoseksuelle

Hjemmeside med en omfattende online-udstilling om forfølgelsen af homoseksuelle. Der kan du f.eks. finde nazisternes lovgivningstekst mod homoseksuelle.

Tekst 22: Forskellige romaer og sintis vidneudsagn om forfølgelserne af dem

Hjemmeside med forskellige vidneudsagn fra romaer og sinti; du kan også finde filmklip med vidneudsagn.

To top

 

Tekster til kapitel 6: Eutanasi

Tekst 23: Uddrag fra dr. Karl Binding og dr. Alfred Hoche: Tilladelsen til udryddelsen af liv uværdige til liv, 1920

Tekst 24: Hitlers bemyndigelse til at begå drab på handicappede

Tekst 25: Referat fra mødet mellem tyske borgmestre og Victor Brack

Tekst 26: Vidneberetning om eutanasiprogrammet

Lydfil, hvor et vidne beretter om, at hvordan hans mor reddede ham fra eutanasiprogrammet. Der er også en levnedsbeskrivelse for en af de myrdede.

To top

 

Tekster til kapitel 7: SS – den ideologiske elite

Tekst 27: Uddrag af forelæsning af Himmler om kravene til SS-mænd, januar 1937

Tekst 28: Tale af Himmler til SS-ledere – om homoseksualitet, 18. februar 1937

Tekst 29: SS-bladet Das Schwarze Korps om jøder, 24. november 1938

To top

 

Tekster til kapitel 8: Koncentrationslejre

Tekst 30: Kvartalsrapport over sundhedstilstanden i Neuengamme, 29. marts 1945

Tekst 31: Uddrag af forhør om menneskeforsøg i Dachau

Tekst 32. Dr. Raschers nedkølingsforsøg i Dachau (tysk)

Dr. Sigmund Rascher redegør over for Himmler for resultaterne af sine nedkølingsforsøg af fanger i Dachau.

Tekst 33: Uddrag fra Buchenwald-rapporten

To top

 

Tekster til kapitel 9: Angrebet på Polen – racepolitikken forceres

Tekst 34: Notater af Johannes Blaskowitz

Tekst 35: Einige Gedanken über die Behandlung der Fremdvölkischen im Osten (tysk)

Himmler nedfældede en række ideer om, hvordan han ville udnytte de folkeslag, der boede i Østeuropa.

Tekst 36: Brev fra Rheinhard Heydrich ang. det jødiske spørgsmål i erobrede områder, 21. september 1939

Tekst 37: Situationsrapport fra sikkerhedspolitiet-indsatskommando Bromberg 4. november 1939

To top

 

 

Tekster til kapitel 11: Deportationer

Tekst 43: Brev fra Gestapo om beordringen af deportation af jøderne i Schwerin, 6. juli 1942

Tekst 44: Gestapo-rapport om det fransk-tyske samarbejde med deportation af jøder, 8. Juli 1942

Tekst 45: Rapport af politimanden Salitter om deportation af tyske jøder

Salitter bevogter tyske jøder under deres deportation fra Duisburg og Krefeld til Riga i december 1941.

Tekst 46: Referat fra Wannsee-konferencen

På hjemmesiden, der er fra Wannsee-museet, findes en introduktion til mødedeltagerne samt referatet i en dansk oversættelse. På siden forefindes også skanninger af den originale protokol.

To top

 

Tekster til kapitel 12: Indsatsgrupper

Tekst 47: Ordrer fra den tyske hær om retningslinjer for tropperne i de østlige territorier, 10. oktober 1941

Tekst 48: Rapport om brugen af gaslastbiler i Sovjetunionen, 16. maj 1942

Tekst 49: Kurt Werner fra Sonderkommando 4a beskriver babi-Jar

Tekst 50: Et vidne fortæller, hvordan hun undgik indsatsgrupperne

Lydfil. Frima Laub, født 1935, fortæller hvordan hun og hendes familie blev taget til fange og gjort klar til drab. De overlevede først ved, at faderen blev tolk, og dernæst ved at hendes mor overbeviste tyskerne om, at de ikke var jøder. 

Tekst 51: Jäger-rapporten (tysk og engelsk)

Jäger-rapporten viser Einsatzkommando 3's drab fra juli til november 1941 – på i alt 337.346 mennesker. På siden findes teksten både på tysk og engelsk, derudover er der kopier af originaldokumentet (teksten er meget nem at forstå).

To top

 

Tekster til kapitel 13: Udryddelseslejrene

Tekst 52: Rapport fra Odilo Globocnik om den finansielle udplyndring af jøderne under Aktion Rheinhardt, december 1943

Tekst 53: Anmodning om jødiske fanger til skeletsamling

Tekst 54: Uddrag fra SS-lægen dr. Kremers dagbog

Tekst 55: Jacob Wierniks beretning fra udryddelseslejren Treblinka

Udryddelseslejren Treblinka var kendt for sin grusomme effektivitet. Den kunne på ’gode’  dage dræbe 15.000 fanger og nåede sammenlagt at stå for mellem 700.000 og 900.000 drab på jøder. Det lykkedes for Jacob Wiernik at flygte under opstanden i Treblinka i august 1943. Her er et uddrag af hans beretning om forholdene i lejren.

Tekst 56: Uddrag fra Kurt Gersteins rapport

Uddrag fra SS'eren Kurt Gersteins rapport fra august 1942, hvor han besøgte udryddelseslejren Belzec. Kurt Gerstein gik ind i det nazistiske system for at bekæmpe det indefra, men endte mod sin vilje og overbevisning med at blive medskyldig i folkedrabet på jøderne. Rapporten er meget detaljeret.

To top

 

Tekster til kapitel 14: Gerningsmænd

Tekst 57: Uddrag af Rudolf Höss’ selvbiografi

Tekst 58: Himmlers tale til SS-Gruppenführer i Posen, 4. oktober 1943

Tekst 59: Debattekst om gerningsmænd – mennesker eller monstre?

Teksten er skrevet af Thomas Brudholm, ph.d. ved DIIS (Dansk Institut for Internationale Studier).

To top

 

Tekster fra kapitel 15: De danske jøders skæbne

Tekst 60: Danske børn i nazistisk fangeskab
På hjemmesiden therasienstadt.dk kan man se filmen Theresienstadt – danske børn i nazistisk fangeskab. Filmen viser seks jødiske børns tilbageblik på deres oplevelser under deres internering i Theresienstadt. På hjemmesiden finder man også meget information om lejren.

Tekst 61: Lothar Stark skriver fra Sverige om flugten fra Danmark

Tekst 62: Werner Best foreslår aktion mod de danske jøder

To top

 

Tekster til kapitel 16: Hvem havde kendskab til Holocaust?

Tekst 63: Brev fra den britiske udenrigsminister, Anthony Eden, til luftfartsminister Sir Archibald Sinclair, 7. juli 1944

Tekst 64: Breve fra SS-Obersturmführer Karl Kretschmer (SK 4a)

Tekst 65: Anne Franks tanker om jødernes skæbne, 9. oktober 1942

Tekst 66: Hitler forbyder udtalelser om en endelig løsning, 11. juli 1943

Tekst 67: Domsafsigelse over tandlæge, 15 september 1943

To top

 

Tekster til kapitel 17: Holocaustbenægtelse

Tekst 68: Til forsvar for Hitler. Ægyptisk avisartikel fra 27. maj, 2001

Tekst 69: Benægternes 66 spørgsmål og svar

Benægterne opererer med 66 spørgsmål, som de stiller og efterfølgende selv besvarer med falske påstande. På Holocaust-uddannelsens hjemmeside ses disse spørgsmål og svar, men også med tilbagevisninger af benægternes påstande.

  

Rettigheder til kildeteksterne.

To top

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk