Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Fane_kildetekster_ny.png
//
Kildetekster
//
Holocaust
//
Tekst 33

Uddrag fra Buchenwald-rapporten om mordet på Ernst Heilmann

Buchenwald-rapporten er interview lavet af en amerikansk psykologisk krigsførelsesdivision, som efter Buchenwald-lejrens befrielse (11. april 1945) lavede en række interview med fangerne i lejren. 

 

Mordet på Ernst Heilmann

Den 25. september 1938 blev, Ernst Heilmann, leder af den prøjsiske landdags Socialdemokrati (SPD), overført fra Dachau til Buchenwald. Til at begynde med var han i en transport arbejdskommando. Senere, efter forslag fra lejradministrationen, blev han sat til at arbejde som værelsesopsynsmand.

Fra fangernes side var der protester imod Heilmann for at have været med til at indføre koncentrationslejrene i Tyskland gennem hans forslag i Rigsdagen. Heilmann forklarede dette med, at han i landdagen kun havde diskuteret muligheden for at isolere forhærdede, professionelle kriminelle på ubestemt tid. Da han opførte sig på en ukammeratlig måde i blokken [barakken], var han ikke særlig populær blandt de andre fanger. Til trods for dette spredte der sig en generel skandale stemning i rækkerne, da han blev kaldt til porten den 31 marts 1940. Enhver vidste at det var en dødsdom.

Han gik direkte til celleblokken. SS tillod derefter spredningen af et rygte om, at Heilmann havde det godt. […] Men den 4. april blev han bragt til krematoriet. […]

(side 170-171)

 

Mellem slag fra stave og riffelkolber blev vi tvunget ud af lastbilerne der havde bragt os fra Weimar til Buchenwald. Vi blev gennet fremad og bragt til den politiske afdeling i lejren. Der stod SS-mænd i korridoren og modtog os med spark og slag. Det var en yndet SS fritidsbeskæftigelse at spørge nyankomne om grundene for deres ankomst og derefter mishandle dem derefter. Jeg husker en sex forbryder fra min gruppe som med det samme fik 50 slag med spanskrøret. Næste dag døde han af denne mishandling.

 

[…]

 

 Juleaften 1938 havde SS forberedt en speciel overraskelse til os. På den snedækkede appel plads, var der blevet opsat en galge. Efter navneopråb informerede kommandanten os over højtaleren om, at efter ordre fra Rigsføreren [Reichführer-SS], Himmler, skulle den politiske fange Forster hænges. Forster var undsluppet til Tjekkoslovakiet i maj 1938 med en anden fange efter at have slået en SS mand ned, men han var blevet udleveret. Og for øjnene af os blev Forster ledt til galgen og hængt.

 

 

Kilde: The Buchenwald Report. Ed.: David A. Hackett. Westview Press, San Francisco, 1995.

 

Tekst 32 | Oversigten over kildetekster | Tekst 34

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk