Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

Litteratur om Grønland

Generelt

Bro, Henning: Grønland – kilder til en dansk kolonihistorie. Det grønlandske Selskab, 1993.

Gad, Finn: Grønlands historie, 1–4. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 1967–1976. 

Lidegaard, Mads: Grønlands historie. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 1991.

 

Indførelse af selvstyre

Betænkning afgivet af Selvstyrekommissionen. Grønlands Hjemmestyre, 2003. 

Frederiksen, Jens B. m.fl. (red.): Naamik – Nej. Demokraterne/Demokraatit, 2009.

Grønlandsk-dansk selvstyrekommissions betænkning om selvstyre i Grønland. Grønlandsk-dansk Selvstyrekommission, 2008.

 

Indførelse af hjemmestyre

Hjemmestyre i Grønland, bind 1: Betænkningen afgivet af Kommissionen om Hjemmestyre i Grønland April 1978. Betænkning 837/1978. Direktoratet for statens indkøb.

 

Politik under hjemmestyret

Andersen, Marianne Krogh: Grønland – mægtig og afmægtig. Gyldendal, 2009. 

Brøsted, Jens: Et beskåret hjemmestyre – et kritisk essay om den grønlandske hjemmestyreordning. Rhodos Radius, 1979. (En alternativ vurdering af udviklingen frem til hjemmestyret).

Edlefsen, Hanne & Kristine Korsgaard: Politisk kultur i Grønland. Videnskabsbutikkens Rapportserie nr. 104/2004, Københavns Universitet, 2004.

Rosing, Peter Frederik: Jonathan Motzfeldt – bygdedrengen, præsten, landsfaderen og statsmanden. Forlaget Sohn, 2008.

Skydsbjerg, Henrik: Grønland – 20 år med hjemmestyre. Forlaget Atuagkat, 1999.

 

Den politiske udvikling før hjemmestyret

Fleischer, Jørgen: Forvandlingens år – Grønland fra koloni til landsdel. Atuakkiorfik, 1996. 

Hertling, Knud: Grønlandske paradokser – træk af Grønlands politiske udvikling fra 2. Verdenskrig til i dag. Fremad, 1977.

Olsen, Moses m.fl.: Grønland for folket. Koldings Højskoles Forlag, 1977.

Olsen, Tupaarnaq Rosing: I skyggen af kajakkerne – Grønlands politiske historie 1939 – 1979. Forlaget Atuagqat, 2005.

Tidsskriftet Grønland, Tema: Politiske taler 1948–1977, nr. 1-2, 1978.

 

Litteratur

Borbjerg, Kirsten m.fl.: Nassatat fra myte til rock – et indblik i den grønlandske kulturtradition. Dansklærerforeningens Forlag, 1985.

 

Undervisning

Eugenius, Nukaraq m.fl. (red.): Om Atuarfisialak – håndbog til forældre. Inerisaavik, 2004.

Fleischer, Kunuunnguaq: Atuarfitsialak – elevernes gode skole. 1999.

 

Sociale forhold

Kählig, Wolfgang & Nina Banerjee (red.): Børn og unge – en antologi. Mipi, 2007.

 

Grønland i kolonitiden

Thuesen, Søren: Fremad, opad – kampen for en moderne grønlandsk identitet. Rhodos, 1988.

 

Grønland før kolonitiden

Worsøe, Inger: Inuit. Grønlændernes kultur og historie 900 til 1900. Systime, 1985.

 

Eskimoisk religion

Bjørn, Anders: Sila – grønlandsk religion. Pantheon, 1992.

Brandstrup, Lasse & Hanne Josephsen: Eskimoerne. Gyldendal, 1975.

 

To top

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk