Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede
Fane_boger_ny.png
//
Bøger
//
Terrorisme på tværs

Terrorisme på tværs

Terrorisme på tværs beskriver civil terrorisme – udført af civile, grupper og organisationer mod civile. Den tager udgangspunkt i terrorangrebet i USA 11. september 2001, men trækker også en både kronologisk og tematisk linje gennem terrorismens historie. 

Bogen definerer terrorisme som: »Civiles uforudsigelige vold mod ikke-kæmpende personer for et politisk formål«. Forfatterne rejser spørgsmålene: Hvorfor opstår terrorisme og hvordan har de historiske forhold ændret sig, så terrorismen i dag fremtræder mere kraftfuldt og intenst end tidligere?

Terrorisme på tværs er i 2016 kommet i en ny og revideret 3. udgave, der medtager udviklingen indenfor terrorisme og terrorismebekæmpelse helt op til årsskiftet 2015-2016.

2. udgave af Terrorisme på tværs fra 2006 kan stadig bruges sammen med kildematerialet på denne side. Hvor der er forskelle på hjemmesiden ift. de to udgaver, vil det være anført.

Bogen kan også bruges i samfundsfagsundervisningen, og der kan med lethed etableres et tværfagligt samarbejde mellem de to fag historie og samfundsfag.

Find mere materiale til bogen i menulinjen foroven.

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk