Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Fane_boger_ny.png
//
Bøger
//
Jugoslaviens sammenbrud – Balkan-krigene 1991-2001

Jugoslaviens sammenbrud – Balkan-krigene 1991-2001

Jugoslaviens sammenbrud giver et samlet overblik over begivenhederne i det tidligere Jugoslavien. Forfatteren forsøger at finde svarene på, hvordan sådan en ondskab kunne udfolde sig i Europa, vores civiliserede kontinent, kun 50 år efter 2. Verdenskrig og Holocaust. Hvorfor greb omverdenen ikke ind på et tidligere tidspunkt?

I løbet af bare ti år gik staten Jugoslavien i opløsning. Krige og voldelige konflikter prægede Balkan gennem 1990’erne, og mere end 100.000 blev dræbt. Herhjemme fulgte vi med via tv-skærmene, hvor vi bl.a. så de store flygtningestrømme – millioner flygtede fra hus og hjemegn. En del af disse flygtninge kom til Danmark og medførte nye politiske debatter, ligesom opgøret med de ansvarlige for krigene og deres forbrydelser har været på Europas dagsorden i 2000’erne.

Der er ingen ensidige eller enkle forklaringer på hverken baggrunde eller forløb for de mange Balkan-krige. Anders Bjørn forklarer og analyserer begivenheder og forsøger at give svar – uden at pege fingre af enkeltpersoner. Ligeledes sætter han fokus på mediernes og det internationale samfunds – herunder Danmarks – rolle både under og efter konflikterne. Livet i de syv nye Balkan-stater belyses i bogens afsluttende kapitel.

Bogen kan bruges i historie- og samfundsfagsundervisningen, den er oplagt til opgaveskrivning, ligesom den er væsentlig baggrundslæsning inden studieture til de nye Balkan-stater. 

BESTIL BOGEN PÅ FRYDENLUNDS HJEMMESIDE.

Bogen er på 157 sider og koster 143,20 kr. ekskl. moms.

Find mere materiale til bogen i menulinjen foroven.

Indhold

1. Jugoslaviens sammenbrud 1991-2001  10

2. Den historiske baggrund frem til 1945  22

3. Det socialistiske Jugoslavien 1945-1991  41

4. Befrielses- og fædrelandskrigene i Slovenien og Kroatien 1991-1995  55

5. Den bosniske tragedie 1992-1995  65

6. De albanske oprør i Kosovo og Makedonien 1998-2001  88

7. Krigsforbrydelser og folkedrab  106

8. Mediekrigen  116

9. Verdenssamfundets og Danmarks rolle under Balkan-krigene  126

10. De nye stater efter krigen  140

Nøglepersoner  148

Forkortelser  151

Kildetekster  153 

Litteratur  155

Til toppen

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk