Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Fane_boger_ny.png
//
Bøger
//
Det moderne Mellemøsten

Det moderne Mellemøsten

Borgerkrig i Syrien. Palæstinensiske selvmordsbombere i Israel og israelske angreb på Palæ­stina. Det arabiske forår. Islamisk Stat snart over det hele. Ingen regering i Libyen. Kurderne er et undertrykt folk – eller de er terrorister, der angriber Tyrkiet. Olien har også betydning. Og religionen. Er der stadig krig i Irak? Og hvad er det lige, USA og Rusland gør eller ikke gør i Mellemøsten?

Det er ikke underligt, at selv den bedste elev kan tabe tråden, når man skal redegøre for både den tidligere og nuværende udvikling i Mellemøsten. Det moderne Mellemøsten redegør for områdets historie og udvikling fra 1. Verdenskrig til i dag og giver dermed analyser og baggrund for de mange konflikter i regionen. 

Den er inddelt i ti kapitler med hvert sit tema. Den kan læses i sin helhed, eller I kan vælge et til to kapitler alt efter det tema, klassen beskæftiger sig med.

Det moderne Mellemøsten er skrevet til undervisningen i KS på hf og historie på stx og hhx. Den er oplagt til flerfagligt arbejde mellem historie, samfundsfag, religion og naturfagene.

BESTIL BOGEN PÅ FRYDENLUNDS HJEMMESIDE.

Bogen er på 160 sider og koster kr. 143,20 ekskl. moms. 

Find mere materiale til bogen i menulinjen foroven.

Indhold 

Forord  11 

1. Den arabiske identitet  14

2. Det sorte guld  29

3. Islam – en af de monoteistiske religioner  44

4. Den israelsk-palæstinensiske konflikt – et åbent sår  68

5. USA's politik i Mellemøsten  89

6. Krigen mod terrorisme  94

7. Irak-krigen  100

8. Det arabiske forår  111

9. Et forår bliver til iskold vinter  124

10. Islamisk Stat: terrorbevægelse med territorialdrømme 138

Ord og begreber  155

Kildetekster  157

Hvis du vil læse mere  159

Til toppen

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk