Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede
Fane_boger_ny.png
//
Bøger
//
Det moderne Mellemøsten

Det moderne Mellemøsten

Borgerkrig i Syrien. Palæstinensiske selvmordsbombere i Israel og israelske angreb på Palæ­stina. Det arabiske forår. Islamisk Stat snart over det hele. Ingen regering i Libyen. Kurderne er et undertrykt folk – eller de er terrorister, der angriber Tyrkiet. Olien har også betydning. Og religionen. Er der stadig krig i Irak? Og hvad er det lige, USA og Rusland gør eller ikke gør i Mellemøsten?

Det er ikke underligt, at selv den bedste elev kan tabe tråden, når man skal redegøre for både den tidligere og nuværende udvikling i Mellemøsten. Det moderne Mellemøsten redegør for områdets historie og udvikling fra 1. Verdenskrig til i dag og giver dermed analyser og baggrund for de mange konflikter i regionen. 

Den er inddelt i ti kapitler med hvert sit tema. Den kan læses i sin helhed, eller I kan vælge et til to kapitler alt efter det tema, klassen beskæftiger sig med. Kapitlerne handler om: 

  • Den arabiske identitet.
  • Islams grundlæggelse og udvikling.
  • Sykes-Picot-aftalen og den efterfølgende grænsedragning samt de religiøse og etniske uenigheder.
  • Israel/Palæstina-konflikten.
  • Olien, der har bragt både rigdom og afhængighed.
  • USA’s politik i Mellemøsten – herunder begge Irak-­krige og krigen mod terrorisme.
  • Det arabiske forår og den iskolde vinter, der fulgte.
  • De seneste års udvikling, hvor Islamisk Stat har skrevet sig ind i dagsordenen. 

Hertil kommer to detaljerede tidslinjer over hhv. Irak-krigen fra 2003 til i dag og det arabiske forår.

Det moderne Mellemøsten er skrevet til undervisningen i KS på hf og historie på stx og hhx. Den er oplagt til flerfagligt arbejde mellem historie, samfundsfag, religion og naturfagene.

Find mere materiale til bogen i menulinjen foroven.

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk