Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

Undervisningsforløb

Forslag til forløb:


Bogen Den Spanske Borgerkrig er skrevet, så den kan benyttes på flere måder afhængig af sammenhæng. 

 

A. Først og fremmest kan bogen benyttes som udgangspunkt for et selvstændigt emneforløb om Den Spanske Borgerkrig. Bogens opbygning giver her forskellige muligheder. Fx kan kapitel 1-3 behandles samlet i klassen, mens de resterende kapitler (som tematiserer forskellige aspekter af borgerkrigen) kan uddeles til elevoplæg og lignende.

 

B. Bogen kan også benyttes i forbindelse med et mere generelt forløb om Mellemkrigstiden. Her kan bogen fx indgå i forbindelse med et gruppe- /projektarbejde, hvor klassen fokuserer på forskellige temaer i Mellemkrigstiden. 

 

C. Ligeledes kan bogen bruges som udgangspunkt for en diskussion af stormagtspolitiske forhold i 30'erne, som får en relativt udførlig beskrivelse i denne bog. Især Münchenforliget diskuteres omfattende.

 

D. De nye læreplaner for historie på gymnasiet og HF fokuserer specielt på ideologierne i det 20. århundrede. Her vil Den Spanske Borgerkrig være et oplagt emne at trække på, da Spanien i 30'erne i høj grad er præget af hele det politiske spektrum. Ligeledes vil også den nye kultur- og samfundsfaggruppe kunne benytte bogen.

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk