Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Fane_boger_ny.png
//
Bøger
//
Den amerikanske drøm
//
Flerfaglige forløb

Ideer til flerfaglige forløb med dansk

I dansk kan man parallelt arbejde med temaet Den amerikanske drøm og læse tekster om dette emne (taler, billeder, reklamer, hjemmesider, artikler, sange, breve, erindringer). Der kan arbejdes med forskellige danskfaglige metoder, der lægger sig op ad historiske metoder, hvorved man kan analysere kildetekster flerfagligt. F.eks. argumentationsanalyse, billedanalyse, diskursanalyse og sproganalyse.

Forslag til en flerfaglig analyse af Barack Obamas indsættelsestale fra januar 2009 (kildetekst 44):

 1. Hvilken slags tekst er der tale om? Kom ind på genre og kildetype.
 2. Hvilken kontekst er talen en del af?
 3. Hvem er tekstens afsender og modtager?
 4. Hvilken tendens udtrykkes i talen? Og hvad er Obamas hensigt med talen?
 5. Hvilke retoriske virkemidler anvender Obama? Og med hvilken virkning?
 6. Vurder talens gennemslagskraft ift. målgruppen.

Forslag til en flerfaglig analyse af Lou Reeds sang 'Dirty Blvd.', 1989 (kildetekst 2):

 1. Hvilken slags tekst er der tale om? Kom ind på genre og kildetype.
 2. Karakteriser det miljø, der fremstilles i teksten.
 3. Hvad er tekstens budskab og tendens?
 4. Hvordan kommer budskabet og tendensen til udtryk i teksten? Kom her ind på f.eks. ordvalg og virkemidler.
 5. Hvordan forholder teksten sig til den amerikanske drøm?

Forslag til flerfaglig analyse af Jacob Holdts Amerikanske billeder, 1977 (se billede i kapitel 7, side 65):

 1. Hvem er billedets afsender? Er han pålidelig?
 2. Hvordan fremstilles personerne på billedet? Hvilke konnotationer opstår?
 3. Hvilke formmæssige virkemidler anvender Jacob Holdt? (det kan f.eks. være farver, komposition, perspektiv, lys/skygge)
 4. Hvilken tendens har billedet? Og hvad er Jacob Holdts hensigt med at udgive dette billede?

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk