Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Fane_kildetekster_ny.png
//
Kildetekster
//
Kristen zionisme – mellem religion og politik

Kildetekster til bogen Kristen zionisme – mellem religion og politik

Her kan du finde kildetekster til bogen Kristen zionisme – mellem religion og politik. De fleste af teksterne er taget fra forskellige kristne zionisters hjemmesider.

Nogle af teksterne er på engelsk.

 

Kapitel 1

Klassiske tekster: Uddrag fra Det Nye Testamente

 

Kapitel 2

Tekst 1: Napoleon Bonapartes Brev til jøderne af 20. april 1799

 

Kapitel 3

Tekst 2: The Blackstone Memorial

 

Kapitel 4

1. Hal Lindseys apokalyptiske kristne zionisme

Tekst 3: Det jødiske folks historie er et tegn

 

Tekst 4: Daniels Bog profeterer EU som det genopstandne romerske rige

 

Tekst 5: Lindsey ser EU som det genopstandne romerske rige

 

Tekst 6: Lindsey om Antikrist

 

Tekst 7: Lindsey og bortrykkelsen

 

Tekst 8: Lindsey om det jødiske folks rolle efter bortrykkelsen

 

Tekst 9: Lindsey er blevet skænket evnen til at udlægge profetierne korrekt

 

Tekst 10: Lindsey og det onde

 

Tekst 11: Lindsey about the high price of appeasement (teksten er på engelsk)

 

Tekst 12: Lindsey ser islam som en trussel (teksten er på engelsk)

 

Tekst 13: Lindsey og Temple Mount Faithful (teksten er på engelsk)

 

2. ICEJ: Politisk kristen zionisme

Tekst 14: Referat fra Den tredje Internationale Zionistkongres

 

Tekst 15: Malcolm Hedding om Abrahampagtens betydning

 

Tekst 16: Artikel af Malcolm Hedding i Et ord fra Jerusalem, august 2006

 

Tekst 17: Angreb på erstatningsteologien

 

Tekst 18: Malcolm Hedding om Løvhyttefesten

 

Tekst 19: Malcolm Hedding om Palæstinapagtens betydning

 

Tekst 20: Malcolm Hedding om tolkningen af Daniels Bog 9.24-27

 

Tekst 21: Malcolm Hedding om betydningen af Israels genindsættelse i vor tid

 

Tekst 22: Malcolm Hedding om det jødiske tempel og moskeerne på Tempelbjerget

 

Tekst 23: Malcolm Hedding om det jødiske folks afhængighed af Antikrist

 

Tekst 24: Malcolm Hedding om islam og arabere

 

Tekst 25: Malcolm Hedding om den politiske genindsættelses primat

 

Tekst 26: Malcolm Heddings afvisning af postmillenarismens lære

 

Tekst 27: Malcolm Heddings skepsis over for FN og de etablerede kirkesamfund

 

Tekst 28: Zionismens moralske basis

 

3. Kristne ambassadører

To top

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk