Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

Lindsey om det jødiske folks rolle efter bortrykkelsen

Uddraget er fra Hal Lindsey: The Late Great Planet Earth, side 111.

Efter de kristne er blevet bortrykket, vil Gud åbenbare sig på en særlig måde for 144.000 fysiske, bogstavelige jøder, der med ildhu vil bekende sig til troen på, at Jesus er deres Messias. Der vil blive sluppet 144.000 jødiske Billy Grahammer løs på denne jord – jorden vil aldrig have oplevet en periode med en sådan forkyndelse af evangeliet.

 

Det store flertal af jøder vil hilse Antikrist velkommen, fordi han vil gøre Israel til verdens navle.

Uddrag fra Hal Lindsey: The Late Great Planet Earth, side 156.

Profetierne indikerer, at Israel under Antikrists styre vil blive en af de mest velstående nationer på jorden. Ligesom Israel også vil komme til at udgøre »jordens centrum«. Geografisk er dette så godt som sandt, men der synes at være mere involveret her end blot fysisk placering. Israel vil blive et kulturelt, religiøst og økonomisk verdenscenter, dette gælder især Jerusalem. Værdien af mineralforekomsterne alene i Det Døde Hav er blevet opgjort til 1.270 milliarder dollars. Det er mere end værdien af Frankrigs, Englands og De Forenede Staters forenede rigdom.

 

Kristi genkomst vil ske sammen med de bortrykkede.

Uddrag fra Hal Lindsey: The Late Great Planet Earth, side 173.

Det er vigtigt at gøre sig klart, at mange henvisninger til Kristi genkomst taler om, at Han ved genkomsten vil blive ledsaget af »himlens skyer«. Vi tror, at skyerne henviser til den myriade af troende, der i hvide klæder vender tilbage sammen med Jesus. Der bliver i Hebræerbrevet 12.1 henvist til de troende som »en sky af vidner«. Skyerne vil altså udgøres af alle den hedningekristne kirkes troende, Du og Jeg, når vi vender tilbage i udødelige og helliget legemer, efter at vi forud har mødt Kristus i skyerne, i det ultimative trip, der ligger forud for jordens syvårige prøvelsestid.

 

Israel er stedet, hvor profetiernes tegn opfyldes.

Uddrag fra Hal Lindsey: The Late Great Planet Earth, side 184.

Hold øje med Mellemøsten. Hvis dette er den tid, som vi tror, at det er, så vil dette område blive et konstant brændpunkt for hele verden. Frygten for en ny verdenskrig vil næsten udelukkende finde næring i dette områdes problemer. Problemerne vil antage et sådant omfang, at kun Kristus eller Antikrist kan løse dem. Og selvfølgelig vil verden alliere sig med Antikrist.

Israel vil i fremtiden blive fantastisk rigt og indflydelsesrigt. Hold øje med rigdommene i Det Døde Hav.

 

Tekst 7 | Oversigten over kildetekster | Tekst 9

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk