Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

Malcolm Hedding om betydningen af Israels genindsættelse i vor tid

Malcolm Hedding ser det jødiske folks genindsættelse i Israel som det indtil nu mest markante udtryk for de Tidens Tegn, der skildres i bl.a. 2. Timotheusbrev 3.1-5.

Uddrag fra Malcolm Hedding: Skjebnedager, 2005.

 

Centralt i Jesu undervisning om tidens tegn er nationen Israel. Jesus tager det ikke alene for givet, at det jødiske folk vil være tilbage i Israel ved hans genkomst, men det jødiske folk vil også have genopbygget det jødiske tempel på Moriahbjerget (Matthæus 23.29 og Matthæus 24.15).

Af en særlig interesse for profetisk interesserede er Jesu henvisning til Israels erobring, udspredelse til diasporaen og genindsættelse. Dette tager sig måske ud fra en umiddelbar betragtning ikke så enestående ud, da Israel jo har bestået i næsten 60 år, og der går næppe en dag uden at medierne henviser til den jødiske stat. Men for lidt mere end 50 år siden eksisterede landet faktisk ikke, og sådan havde det været i de forudgående 1800 år. Så Jesu ord om Israel var unikke, og deres præcision bestemmer ham som en sand profet. Op gennem århundrederne har Kirkens mænd imidlertid betvivlet deres enkle og ligefremme betydning og forsøgt at omtolke dem på flere måder.

 

Et tegn uden sidestykke

I dag er Israel en realitet, og dette faktum er så sandelig et af vor tids største tegn, hvis ikke selv det afgørende tegn på, at Jesu genkomst snart vil finde sted. Vi må huske på, at Israels genindsættelse af ham er placeret indenfor tidens tegn. Israels moderne historie er som et resultat heraf en eskatologisk begivenhed, dvs. den vedrører tidens afslutning! Ja, Israel er et tegn uden historisk sidestykke. Landets eksistens i dag er en udfordring af menneskelige forklaringer, og tiden vil vise, at Israel er et synligt bevis på, at Guds hånd er aktiv i menneskelige relationer. I henhold til profeten Ezekiel vil der komme en dag, da alle nationer vil vide, at Israels Gud er den eneste sande Gud, fordi hans beskyttende hånd er over landet (Ezekiels Bog 39.6-7 og 13).

Dette har faktisk allerede vist sig at være sandt, hvis man betænker, at 39 Scud-missiler ramte Tel Aviv under Golfkrigen. 14.000 boliger blev ødelagte, men der var bare én, der døde, og det var en mand, der døde af et hjerteanfald pga. frygt.

 

Tekst 20 | Oversigten over kildetekster | Tekst 22

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk