Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

Arbejdsspørgsmål til bogen

Her kan du finde arbejdsspørgsmål til Ret og vrang – om menneskerettighederne.

 

Arbejdsspørgsmål til kapitel 1

 • Skal Radio Oasen have lov til at sende nazistiske budskaber til danskerne?

         

Arbejdsspørgsmål til kapitel 2

 • Hvorfor har menneskerettighederne fået så stor global gennemslagskraft?

 

Arbejdsspørgsmål til kapitel 4

 • Skal der være grænser for ytringsfriheden, f.eks. af hensyn til beskyttelsen af sårbare grupper mod hadske udsagn og diskriminerende sprogbrug?
 • Hvor bør ytringsfrihedens grænser gå?
 • Må demokratiske stater lave indskrænkninger af ytringsfriheden for at beskytte sig selv og sikre sin egen overlevelse?
 • I lande som Tyskland, Østrig og Frankrig har man gjort det strafbart at benægte omfanget af nazismens historiske jødepolitik – skal Danmark gøre det samme?

 

Arbejdsspørgsmål til kapitel 5

 • Hvor stor frihed skal religiøse gruppe have til at dyrke deres religion, hvis det kolliderer med andre menneskerettigheder? Hvis det er ok at gå med tørklæde i skole, er det så også i orden med burka, som dækker hele ansigtet?

  

Arbejdsspørgsmål til kapitel 6

 • Er respekten for menneskelivet et absolut hensyn, dvs. at man aldrig og under nogen omstændigheder må tage et andet menneskes liv?
 • Mange af de samme lande, som har afskaffet dødsstraffen, har gjort det tilladt at få foretaget abort. Omvendt er der blandt de argeste modstandere af abortretten mange tilhængere af dødsstraf – hænger det sammen?

 

Arbejdsspørgsmål til kapitel 7

 • Hvornår kan det internationale samfund blande sig i et lands indre anliggender, f.eks. gennem militær intervention, som man har set det i Irak og Kosova?
 • Hvor langt kan/bør man gå for at forhindre menneskerettighedsovergreb – er det for eksempel rigtigt at gå i krig, med alt hvad det indebærer af ofre, for at opnå et stop for krænkelser af menneskerettighederne?

 

Arbejdsspørgmål til kapitel 8

 • USA tilbageholder folk fanget i Afghanistan på Guantanamobasen i Cuba. Den amerikanske regering kalder fangerne for 'ulovlige kombattanter' i stedet for 'krigsfanger'. På denne måde falder fangerne ikke ind under Genève-konventionen om behandling af krigsfanger. Nogle af fangerne på Guantanomo er måske terrorister. Mener du, at USA har ret til tilbageholde fanger som 'ulovlige kombattanter' og dermed behandle dem, som det finder for godt?
 • Er raceprofilering et nødvendigt onde? I hvilket omfang kan man accepterer at holde skærpet kontrol og overvågning af grupper med bestemt race, religion, etnisk tilhørsforhold, udseende o.l.?

 

To top

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk