Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Fane_kildetekster_ny.png
//
Kildetekster
//
DDR 1949 - 1989 - den virkeliggjorte socialisme?

Kildetekster til DDR 1949-1989

Nedenfor er angivet kildetekster til DDR 1949-1989 – den virkeliggjorte socialisme.

Nogle af kildeteksterne er gengivet i selve bogen. De er markeret med blå skrift.

Medmindre andet er angivet, er alle udenlandske kilder oversat af forfatteren.

 

Kapitel 1: Tiden efter verdenskrigen, 1945-1949 

Kildetekst 1: Wolfgang Leonhards beretning om »Gruppe Ulbricht« (trykt side 24 i bogen) 

Kildetekst 2: Notater fra en ledende socialdemokrat

 

Kapitel 2: Arbejder- og bondestaten, 1949-1961

Kildetekst 3: Kritik og selvkritik på partiskolen (trykt side 39 i bogen) 

Kildetekst 4: Stalin-noten 

Kildetekst 5: Adenauers svartale 

Kildetekst 6: Centralkomitéen for SED's kondolencetelegram til Sovjetunionens kommunistparti i anledning af Stalins død 

Kildetekst 7: Hvorfor findes der ingen opposition i DDR? 

Kildetekst 8: Ulbrichts ti bud (trykt i bogen side 40) 

Kildetekst 9: At blive en del af systemet

 

Kapitel 3: I Murens skygge, 1961-1971

Kildetekst 10: Ulbricht om Stalins fejl og forbrydelser 

Kildetekst 11: Erich Honnecker: DDR er en ren stat (trykt i bogen side 49-50) 

Kildetekst 12: To døde børn 

 

Kapitel 4: Honeckers omsorgsdiktatur, DDR i 1970'erne

Kildetekst 13: Støtte til Biermann 

Kildetekst 14: 2 år og 4 måneder (trykt i bogen side 60)

 

Kapitel 5: På vej mod afgrunden, DDR i 1980'erne

Kildetekst 15: Honeckers show 

Kildetekst 16: Nationen og demokratiet i Tyskland i dag 

Kildetekst 17: Grænsesikring 

Kildetekst 18: Hvor længe vil muren stå? 

Kildetekst 19: SED's aktionsprogram (trykt i bogen side 74-75)

 

Kapitel 6: Den tyske enhed, Tyskland i 1990'erne

Kildetekst 20: Kohls 10-punktsprogram 

Kildetekst 21: Genforeningen i Aldi-rusen

 

Rettigheder til kildeteksterne

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk