Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

DDR-kunstnere til fordel for Wolf Biermann, 17. november 1976

Da Biermann fik forbud mod at vende tilbage til DDR efter en koncert i Vesttyskland, valgte en række af tidens prominente østtyske kulturpersonligheder at tale hans sag. Men det eneste, underskriverne fik ud af deres bestræbelser, var chikaner, forfølgelse, forbud mod at optræde offentligt eller direkte trusler; underskriverne skulle trække deres støtte til Biermann tilbage.

 

Kilde: Dokumenten zur Geschicthe der Deutschen Demokratischen Republik 1945-1985. Dtv 1986, s. 365.

 

Wolf Biermann var og er en ubekvem digter – det har han til fælles med mange af fortidens digtere. Vores socialistiske stat, med tanken på Marx ord, der ifølge den proletariske revolution vedvarende kritiserer sig selv, må i modsætning til anakronistiske samfundsformer roligt kunne klare sådanne ubekvemligheder.

Vi identificerer os ikke med hvert et ord af eller hver handling begået af Wolf Biermann og distancerer os fra forsøgene på at misbruge forløbet omkring Biermann mod DDR. Biermann har aldrig selv, heller ikke i Köln, ladet tvivl om, hvilken af de to tyske stater han vil stå inde for trods al kritik. Vi protesterer mod hans fratagelse af statsborgerskabet og beder om at gennemtænke den besluttede foranstaltning.

 

Sarah Kirsch, Christa Wolf, Volker Braun, Franz Fuhmann, Stephan Hermlin, Stefan Heym, Gunter Kunert, Heiner Muller, Rolf Schneider, Gerhard Wolf, Jurek Becker, Erich Arendt.

 

Tekst 12 | Oversigten over kildetekster | Tekst 14

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk