Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Fane_formidling_ny.png
//
Metode og redskaber
//
Internettet

Internettet

Hvem som helst kan lægge hvad som helst ud på nettet. Når du arbejder med internettet, skal du derfor først og fremmest gøre dig klart, hvem der er afsender. Der er f.eks. stor forskel på, om en hjemmeside er etableret af en tredjeklasse i Folkeskolen eller af Afdeling for Historie på Københavns Universitet. Alt andet lige er de mest pålidelige informationskilder offentlige myndigheder, organisationer og institutioner, heriblandt universiteter og højere læreranstalter, men også større aviser og nyhedsbureauer vil ofte være ret pålidelige. Sider der er produceret af politiske partier, private foreninger og enkeltpersoner må man forholde sig mere kritisk overfor. 

Spørgsmål til internettet

Som udgangspunkt bør man som bruger af hjemmesider til opgaveskrivning stille sig selv følgende spørgsmål:

  • Hvem har lavet websiden. Er det en privatperson eller en institution?
  • Hvad er formålet med siden. Er den, der har lavet siden, personligt involveret i det, som siden fremlægger?
  • Hvem er målgruppen for siden? Man kan ofte ud fra sproget, antal billeder og formidlingen i det hele taget finde ud af om hjemmesiden er beregnet til f.eks. for skolebørn, for unge under uddannelse, for studerende eller for videnskabeligt interesserede.
  • Hvordan kan siden bruges til at belyse din problemstilling? Udvælg de dele af siden, du mener, at du kan bruge i dit arbejde. 
  • Synsvinkel eller tendens. Er der noget i indholdet, der viser, at hjemmesiden har en bestemt politisk holdning eller belyser tingene ud fra en bestemt synsvinkel?

Når du har besvaret ovenstående spørgsmål, er du parat til at bruge den hjemmeside, du befinder dig på. Ikke før, for indholdets karakter og faglighed afhænger som alt øvrigt materiale, du bruger i historieundervisningen, af, hvem der har skrevet det. 

Henvisning til hjemmesider og internettet

Hvis man har anvendt materiale fra internettet skal det også anføres i litteraturlisten, normalt i et afsnit efter boglisten. Princippet er det samme som for litteraturlisten: Der skal være en “titel”, en overskrift på det afsnit af en hjemmeside man har brugt, og så skal du skrive hele webadressen (URL). Det er også en god ide at skrive den dato, du har fundet materialet på hjemmesiden.

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk