Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Fane_boger_ny.png
//
Bøger
//
Den Russiske Revolution

Den Russiske Revolution er lig med store helte og usle skurke, endeløs menneskelig omsorg og ufattelig brutalitet. 

Revolutionen var også startskuddet til et af de største samfundseksperimenter i historien. Den var voldsom, blodig, idealistisk og skabte et samfund, der kostede millioner af mennesker livet, de 70 år eksperimentet stod på.

Revolutionen i Rusland bestod af flere optakter før den endelige revolution i 1917. Den Russiske Revolution gennemgår kapitel for kapitel hele forløbet fra zarens imperium til Sovjetunionen. Overgangsperioden med dobbelt magtdeling, interne spændinger, oktoberrevolutionen og den efterfølgende borgerkrig har hver sit kapitel. Bogen afsluttes med en kort gennemgang af Sovjetunionens historie og et kapitel om de historiske tolkninger af revolutionens årsager.

Alle kapitler har arbejdsspørgsmål til eleven, og bagerst i bogen findes et udførligt personregister.

Bogen og emnet kan bruges i kernestofområdet ‘ideologiernes kamp’, og bogens sidste kapitler kan være del af et større forløb om den kolde krig.

Hertil er bogen oplagt til tværfagligt samarbejde med faget russisk eller i et forløb om politiske ideologier sammen med samfundsfag.

BESTIL BOGEN PÅ FRYDENLUNDS HJEMMESIDE.

Bogen er på 136 sider og koster kr. 135,20 ekskl. moms.

Find mere materiale til bogen i menulinjen foroven.

Indhold

Forord  11

1. Zarens Rusland  13

2. Optakt til revolution  23

3. Februarrevolutionen  49

4. Den dobbelt magt  58

5. Oktoberrevolutionen  72

6. Borgerkrigen  84

7. Eftertiden  108

8. Historiske tolkninger af revolutionens årsager  120

Personregister  125

Hvis du vil læse mere ...  133

Kildetekster  134

Til toppen

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk