Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede
Fane_boger_ny.png
//
Bøger
//
Den Russiske Revolution

Den Russiske Revolution er lig med store helte og usle skurke, endeløs menneskelig omsorg og ufattelig brutalitet. 

 

Revolutionen var også startskuddet til et af de største samfundseksperimenter i historien. Den var voldsom, blodig, idealistisk og skabte et samfund, der kostede millioner af mennesker livet, de 70 år eksperimentet stod på.

 

Revolutionen i Rusland bestod af flere optakter før den endelige revolution i 1917. Den Russiske Revolution gennemgår kapitel for kapitel hele forløbet fra zarens imperium til Sovjetunionen. Overgangsperioden med dobbelt magtdeling, interne spændinger, oktoberrevolutionen og den efterfølgende borgerkrig har hver sit kapitel. Bogen afsluttes med en kort gennemgang af Sovjetunionens historie og et kapitel om de historiske tolkninger af revolutionens årsager.

 

Alle kapitler har arbejdsspørgsmål til eleven, og bagerst i bogen findes et udførligt personregister.

 

Bogen og emnet kan bruges i kernestofområdet ‘ideologiernes kamp’, og bogens sidste kapitler kan være del af et større forløb om den kolde krig.

 

Hertil er bogen oplagt til tværfagligt samarbejde med faget russisk eller i et forløb om politiske ideologier sammen med samfundsfag.

 

Find mere materiale til bogen i menulinjen foroven.

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk