Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Fane_boger_ny.png
//
Bøger
//
Forår i Prag
//
Om forfatteren

Om forfatteren - Jens-Peter Fage Madsen

Jens-Peter Fage Madsen er uddannet cand.mag. i historie og Østasien områdestudiet fra Århus Universitet og ansat som lektor ved Frederikshavn Handelsskole. Jens-Peter Fage Madsen har tidligere udgivet bøger og artikler om bl.a. østeuropæiske forhold, Kina og EU.

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk