Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Fane_boger_ny.png
//
Bøger
//
Nynazismen – magt eller afmagt?

Nynazismen – magt eller afmagt?

»Det Brune Spøgelse« er en af flere betegnelser for den højrebølge, der i de senere år med voldsom kraft er skyllet henover både Øst- og Vesteuropa. Den har bl.a. taget form af en nynazisme, som i sit indhold er identisk med den nazisme, som tabte Anden Verdenskrig. Nynazisterne er blevet en moderne terrorbevægelse, der i et internationalt netværk arbejder over det meste af Europa.

Nynazismen i Danmark har hidtil ikke fået demokratiets advarselslamper til at blinke – man har henholdt sig til, at de var for få og dårligt organiserede til, at de udgjorde en fare. Men det må noteres, at de danske nynazister indgår det internationale netværk og dermed er farligere end deres antal lader ane. 

Denne bog går tæt på nynazisterne, deres raceteorier og drømme om et »arisk overherredømme«.  Det er således bogens mål at nå ind bag en forståelse af, hvorfor man bliver nazist, og hvordan demokratiet må forholde sig til de nynazistiske grupper og deres netværk.

Bogen er desværre udsolgt, men du kan stadig finde bogens ekstramateriale i menulinjen foroven.

Indhold

Forord  7

1. Støvlen sparker: Nynazistisk terror  9

2. Nazismens storhed og fald  19

3. Nynazismen efter 1945  36

4. Den danske og nordiske nynazisme  43

5. Hvorfor bliver man nazist?  53

6. Den Store Løgn  66

7. Hvordan bekæmpes nynazisme?  72

Oversigt over kilder  83

Til toppen

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk