Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

Hvad er hvad?

Oversigten er ikke fyldestgørende i forhold til bogen, men en hjælp til at holde rede på begreber undervejs i studierne. 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

 

A

Absolutisme: Enevælde. Et system hvor kongen besad enerådende magt. Udbredt i Europa mellem 1500 og 1800. I Danmark 1660-1849.

Afuerinos, også Inquilinos: Jordløse, ubemidlede bønder og landarbejdere, især i det sydlige Chile. De udgjorde stadig to tredjedele af arbejdskraften i landbruget omkring 1970.

Allianza: Sammenslutningen i 1896, hvor konservative politikere brød med moderpartier og sammen med De Liberale dannede Allianza, der varede frem til 1920.

Anaconda: USA-ejet kobberselskab, der har haft store rettigheder og indflydelse i Chile.

ANAP: Den nationale folkealliance, der nominerede Ibanez som deres præsidentkandidat ved valget i 1952.

Ancon-aftalen: Fredsaftale mellem Chile og Peru indgået oktober 1883 efter Stillehavskrigen. Siger, at grænsen mellem Peru og Chile skulle gå nord for Arica.

Asentamientos: Mindre jordstykker, som hovedsagligt blev dyrket af afuerinos/inquilinos.

To top

 

C

Cabildo: Bystyre eller ’åbent råd’ under det spanske kolonistyre.

Callampas: Slumkvartererne omkring de store byer i 1950’erne. Senere omdøbt til poblaciones.

Caribineros: En politistyrke, der blev grundlagt i 1906. Under præsident Ibanez (1927) blev den omorganiseret og talte fra begyndelsen 19.000 mand.

Casa de Contratacion: Den spanske konges handelskammer, der registrerede al eksport og især import fra de spanske kolonier. Beliggende i Sevilla.

CEPRO: Centros de Produccion. Opsamlingscentre for landbrugsproduktion under Unidad Popular 1970-1973.

CERA: Centros de Reforma Agraria. Rådgivende landbrugscentre, der blev dannet som en organisation for at få landbrugsreformerne igennem 1970-1973.

Chiribonos: Chiri er en forkortelse af chirimayo, som er en let fordærvelig frugt, der rådner efter en dag. Bonos betyder obligationer. Folkelig chilensk humor for Frei-regeringens forsøg på lønkompensation.

CNC: Consejo Nacional Campesino. Bøndernes nationale fagforbund dannet i begyndelsen af 1971, hvor alle bønder skulle tages med på råd både lokalt og nationalt. Rådet fik ingen betydning, da det ikke fik nogen beslutningsret i sager om jorden.

CNT: Comando National de Trabajadores. Den nye fagforeningsbevægelse der dukkede op i 1981 under militærdiktaturet.

CODELCO: Corporacion del Cobre. Det statslige kobberselskab, der overtog ledelsen af kobberproduktionen fra et tidligere departement under staten. Grundlagt under Frei-regeringen i 1969.

Comandos comunales: Netværksorganisation, der blev dannet i 1972 og samlede befolkningen om at sikre fødevarer og mange dagligdagsfunktioner, bl.a. hospitaler og skoler.

Companie de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta: Privatejet jernbaneselskab, der sørgede for transporten af salpeter fra Atacamaørkenen til havnen i Antofagasta. Grundlagt 1874.

Concertacion, La: De partier, der havde været forbudt under militærdiktaturet. Dannet i 1988 og består af PS, PDC og Det Radikale Parti, som de tre gamle partier. I alt 15 partier og bevægelser ved dannelsen.

Conquistadores: Generel betegnelse for de spaniere, der koloniserede Latinamerika.

Consejeria nacional: Frei-regeringens forsøg på at organisere befolkningen i klubber og frivillige organisationer. Man nåede op på over 20.000 organisationer - men først i 1970, hvor af halvdelen var mødregrupper (centros de madres) og nabogrupper (juntas de vecinos).

Contratistas: Chilenske iværksættere i salpeterindustrien.

CORA: Corporacion de Reforma Agraria. Statslig landbrugsreformselskab der skulle sikre de første ekspropriationer under Præsident Jorge Alessandri i 1962.

Cordones industriales: Arbejdernes organisering af deres virksomheder under Unidad Popular 1970-1973.

CORFO: Corporacion de Fomento. Statslig genopbygningsorgan efter jordskælvet i 1939. Det blev siden hen en vigtig del af statsapparatet for at sikre de offentlige byggeprogrammer og forslag til planlægning af Chiles energiressourcer.

CORVI: Corporacion de Vivienda. Et statsligt boligselskab, der skulle sikre boligbyggeriet. Grundlagt 1953.

COVENSA: Corporacion de Ventas de Salitre. De chilenske salpeterkøbmænds organisation i det nordlige Chile.

CTCH: Confederacion de Trabajadores de Chile. Chiles anden fagbevægelse, dannet i 1936. Her blev der udkæmpet en hidsig ideologisk kamp mellem socialister og kommunister. Afløste FOCH.

CUT: Central Unica de Trabajadores. Fagbevægelsens fællesorganisation, der blev dannet i 1953 som afløser for CTCH. CUT blev opløst efter fascisternes kup 11. september 1973.

To top

 

D

Det indianske råd: Consejo de las Indias. Råd under den spanske konge, som behandlede alle sager vedrørende udviklingen i de spanske kolonier i Amerika ca. 1550-1800.

DINA: Direccion de Inteligencia Nacional, oprettet 18. juni 1974. Chiles hemmelige efterretningstjeneste. Stod for arrestationer, afhøringer, tortur og mord under militærjuntaen 1973-1988.

To top

 

E

El Mercurio: Stor konservativ Santiagobaseret avis.

El Norte Chico: Område i Chile syd for Atacamaørkenen.

El Norte Grande: Område i Chile, der omfatter Atacamaørkenen.

Empleomania, La: Chilensk betegnelse for, at der under de radikale regeringer og præsidenter fra 1938 til ca. 1960 blev skabt en stor offentlig sektor med mange statsinstitutioner. Det krævede ansættelse af tusindvis af ansatte/funktionærer (empleado).

ENAP: Empresa Nacional de Petroleo. Det statslige benzinselskab grundlagt i 1950.

Encomienda: Det spanske arbejdskraftsystem, hvor de spanske conquistadores, der fik land, også fik tildelt indianere.

ENDESA: Empresa Nacional de Electricidad. Det statslige elektricitetsselskab grundlagt i 1944.

ENTEL: Empresa de Telecomunicaciones. Det statslige telekommunikationsselskab grundlagt i 1968.

ENUF: Escuela Nacional Unificada. En omfattende skolereform under Unidad Popular fra 1970-1973.

Estancias: En stor gård/farm/ranch.

To top

 

F

Falange Nacional: En gruppe unge afvigere fra Det Konservative Parti. Dannede eget parti i 1938.

FECH: Federacion de Estudiantes de Chile. En national studenterorganisation, der blev dannet i 1909 og støttede arbejderklassens krav.

Fichas: Særlige mønter eller brikker, som mineejerne betalte salpeterarbejderne som løn. De var det eneste betalingsmiddel, minearbejderne havde til at købe dagligvarer med.

Fierro-Sarratea-traktaten: Aftale mellem Chile og Argentina fra december 1878 om fordelingen af de sydlige landområder mellem de to lande (Ildlandet).

FOCH: Federacion de Obreros de Chile. Et landsdækkende fagforbund dannet i 1909.

FRAP: Frente de Accion Popular (Folkets Aktionsfront). Dannet ved et samarbejde mellem socialister og kommunister i 1950’erne og 1960’erne. Forløber for Unidad Popular.

Frente Popular: Folkefront dannet i 1936 ud fra et samarbejde mellem Kommunistpartiet og Socialistpartiet.

To top

 

G

Gran Mineria, La: Det er chilenernes betegnelse for de fire største kobberminer i landet, som alle var ejet af USA-baserede firmaer helt tilbage fra begyndelsen af 1900-tallet. Det var Chuquicamata, som chilerne forkorter til ’Chuqui’, El Salvador, El Teniente og Portrerillos.

To top

 

H

Haciendados: Ejer af stor gård (hacienda).

Herencia, La: Jordejendomskat.

To top

 

I

INDAP: Instituto de Desarrollo Agropecuario (Institut for landbrugsudviklingen). Grundlagt i 1962.

Inquilinos, også Afuerinos: Jordløse, ubemidlede bønder og landarbejdere, især i det sydlige Chile. De udgjorde stadig to tredjedele af arbejdskraften i landbruget omkring 1970.

ITT: ITT var et multinationalt USA-firma, der havde store interesser i Chile. Efter militærkuppet i 1973 kom der dokumentation for deres støtte til militærjuntaen og kuppet.

To top

 

K

Kennecott: USA-ejet kobberfirma med store investeringer i Chile. Førte an i kampen mod nationaliseringen af kobberet under Unidad Popular 1970-1973.

Kommunitarismen: Borgerlig-liberal ideologi, der i Chile blev fremført af De Kristelige Demokrater under Frei 1964-1970.

Kongressen (Senat og Deputerkammer): Chiles tokammersystem består af Senatet med 38 pladser og Deputerkammeret med 120 medlemmer. Senatorer er valgt for otte år med forskel i valgterminer. Deputerede for fire år. Siden oprettelsen er et antal pladser ændret lidt. De ovennævnte tal er de aktuelle efter sidste valg 2005.

To top

 

L

LAN-Chile: Chiles statslige flyselskab.

To top

 

M

Mapochofloden: Floden der løber gennem Santiago, og hvor mange lig fra militærjuntaens tortur blev fundet.

MAPU: Movimiento de Accion Popular Unitaria. Udbrydergruppe fra Det Radikale Parti i 1969 og gik med i Unidad Popular. Ordet MAPU er i øvrigt et indiansk (mapuche) ord for jord. 

Marxisme-leninisme: Kommunistisk ideologi baseret på analyser af kapitalismen foretaget af Karl Marx, Friederich Engells og videreført af Vladimir Lenin.

Metropoletano: Betegnelse for området omkring hovedstaden Santiago. Området er en særlig region i Chile.

MIR: Moviemento Izquierdas Revolucionarios (Det Revolutionære Venstre). Partiet blev dannet på universitetet i Conception i 1965 og stod uden for Unidad Popular. Partiet var meget kritisk over for Allende og UP. Partiet førte fortsat væbnet kamp mod juntaen.

Moneda, La: Præsidentpaladset i Santiago. Det er også en populær betegnelse for statskassen.

To top

 

O

ODEPLAN: Oficina Planificacion Nacional. I forbindelse med reformer for velfærd, landbruget og kobberaftalen blev der grundlagt et statsligt planlægningskontor i 1964.

Oficina de la Mujer, La: Det nationale kvindelige bureau dannet ved grundlovsændringen i 1949.

Oficinas: Chilensk betegnelse for et salpeterselskab.

To top

 

P

PAL: Partido Agrario Laborista. Partiet var dannet i 1947 af en lang række højre- og midtergrupper og blev fra begyndelsen et samlingspunkt for mange utilfredse vælgere. Valget i 1949 blev en succes for PAL.

Pan Americana: Den gennemgående store motorvej gennem Chile.

Partido Communista de Chile (PC): Chiles kommunistiske parti dannet i januar 1922. Søgte om optagelse i Komintern (den kommunistiske Internationale) i Moskva under Sovjetunionens ledelse.

Partido Demócrata Christano (PDC): Chiles Kristelige Demokrater, der blev dannet i 1957.

Partido Obrerero Socialista (POS): Chiles første socialistiske arbejderparti med Recabarren i spidsen.

Partido Socialista (PS): Chiles cocialistiske parti, der blev dannet i 1933. Partiet blev dannet af flere små grupper og kom til at repræsentere arbejdere, studenter og tilhørende sociale grupper. Det var fra begyndelsen indstillet på at arbejde inden for det repræsentative demokratis rammer. Afløste efterhånden POS.

Patria Nueva, La: Betegnelse for det nye Chile efter uafhængighedskrigene 1810-1823.

Patria y Libertad: Højrefløjsgruppe, der deltog aktivt i demonstrationer og sabotage af transport og handel, især under Trucker-strejkerne i 1972. En stærk højre-ekstremistisk organisation.

PC: Se Partido Communista de Chile.

PDC: Se Partido Demócata Christano.

Pisagua: En lille fiskerby i det nordligste Chile. Stedet er så afsondret og klimatisk ubehageligt, at det er blevet brugt som fangelejr i flere omgange. Senest under militærdiktaturet 1973-1990.

POS: Se Partido Obrerero Socialista.

PS: Se Partido Socialistia.

Pudahuel: Santiagos nye lufthavn indviet i 1968.

Pulperias: Mineselskabernes butikker i det nordlige Chile under Salpeteræraen.

To top

 

R

Rapanui: Den indfødte betegnelse for Påskeøen.

Reaganomics: Populær betegnelse for den konservative økonomiske politik, der blev ført i begyndelsen af 1980’erne i USA under præsident Ronald Reagan og i Storbritannien under Margaret Thatcher. En politik med stærk vægt på det private marked og monetarisme.

To top

 

S

Santa Maria-massakren: Fandt sted i Iquique i december 1907, da strejkende minearbejderne gik igennem gaderne med krav om højere løn og bedre levevilkår. Byen blev sat i alarmberedskab, og to militære krydsere blev sendt til byen. Da arbejderne nåede frem til Santa Maria-skolen, hvor de ville holde møde, blev de beskudt med maskingeværer.

SHANKS-processen: Udvindingsmetoden ved fremstilling af salpeter.

SOFOFA: Sociedad de Fomento Fabril. Chiles arbejdsgiverforening.

Stillehavskrigen (El Guerra Pacifico): Krig mellem Chile og Peru/Bolivia 1878-1884 om store landområder i Atacamaørkenen i det nuværende nordlige Chile. Der havde været konflikter allerede i 1830’erme, men Stillehavskrigen blev afgørende for de nuværende grænser mellem de tre lande.

To top

 

T

Tejas Verdes: Havneby nær San Antonio, hvor et af DINA ’s hemmelige forhørscentre blev placeret.

To top

 

U

UDI (Union Democratica Indepediente): En samling af de gamle nationale, liberale og konservative partier, der ikke har kunnet få magten siden 1990.

Unidad Popular: Den bestod af Socialistpartiet (PS), Kommunistpartiet (PCC), de radikale, MAPU, et nyt socialdemokrati (PSD) og API (Accion Popular Independiente).

To top

 

V

Villa Grimaldi: For mange chilenere blev det synonymt med tortur, forhør og død. Det var fra 1974 DINA’s centrale forhørssted i en stor villa i udkanten af Santiago. 

VOP: Vanguardia Organizada del Pueblo (Folkets organiserede fortrop). En højre-ekstremistisk gruppe, der allerede i juni 1971 gennemførte en række bombesprængninger og forsøgte et politisk snigmord mod præsident Freis fhv. indenrigsminister Zujovic.

To top

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk