Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Fane_boger_ny.png
//
Bøger
//
Irland – historie og samfund i et århundrede
//
Links til arbejdet med bogen

Relevante links til arbejdet med bogen

Linksene her på siden kan bruges som supplement til arbejdet med bogens kildetekster.

 

Irlands historie fra istiden til 1840'erne

IrelandGenWeb er en privat hjemmeside i et gammelt layout. Men lad dig ikke narre. Her er mange gode kildetekster samt fremragende kort og grafiske oversigter.

 

Påskeoprøret

The Irish Times har sat  mange kræfter ind på at dække 1916-begivenhederne. Man kan se det i avisens daglige spalter og på en særlig hjemmeside med fokus på 1916

F.eks. kan du finde en aktuel analyse af selve uafhængighedsproklamationen.

Desuden har avisen en særlig sektion, hvor læserne kan skrive deres aktuelle og personlige bidrag til, hvordan de oplever ’My 1916: ‘Irish Times’ readers write’.

 

En anden hjemmeside med ’vidneskildringer’ fra og  1916 er easter1916.ie

 

Økonomisk krise, protest og demonstrationer i Nordirland, 1932

Rarenewspapers.com gengiver en avisartikel fra The New York Times, 1932, om arbejderdemonstrationerne og uroligheder i Belfast.

 

Bloody Sunday, The Troubles og konflikten i Nordirland

Cain Web Service findes en lang række materialer om den blodige søndag og hele konflikten i Nordirland.

 

Skandaler og kriser i den katolske kirke

Kristeligt Dagblad har et tema om seksuelt misbrug af børn i den katolske kirke. Linket viser hen til den del, der handler om de internationale sager, herunder i Irland. (Læs også debatten om den katolske krises krav om cølibat kan være skyld i de mange sexskandaler). 

 

Orangeordenen

Har en officiel hjemmeside her.

 

Påskeaftalen 1998

BBC har lavet en hjemmeside med materiale fra og om påskeaftalen i 1998. Her er klip fra samtidige BBC-nyhedsudsendelser, baggrundsartikler og meget mere.

 

De paramilitære grupperinger i Nordirland

BBC refererede i 2015 fra en regeringsrapport om de paramilitære grupper i Nordirland. Artiklen på BBC gennemgår kort grupperingerne, og der er link til den fulde rapport.

 

Brexit

Ingen ved endnu, hvad Brexit kommer til at betyde for Nordirland og grænsen mellem Irland og Nordirland. Kristeligt Dagblad beskrev i januar 2017, hvordan Brexit kan få negative konsekvenser for den fortsatte fredsproces.

The Irish Times har lavet en større samling af artikler om Brexit.

 

Statistik

Central Statistics Office i Irland svarer til Danmarks Statistik. Her kan findes et væld af oplysninger om befolkningen, vælgeradfærd med mere.

Den nordirske version hedder Northern Ireland Statistics and Research Agency.

 

Regeringen og det offentlige

Det officielle Irland kan besøges på gov.ei. Her kan du finde links til de fleste statslige institutioner i Irland.

Den officielle side for Nordirlands regering finder du her.

 

De politiske partier i Irland

Fianna Fail | Fine Gael | Labour | Sinn Fein | Green Party | People before profit | Socialist Party | Workers and Unemployed Action

 

Til toppen af siden

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk